Erize nece yazilir

  Erize nece yazilir

  Erize nece yazilir


  Müraciət etmək, "ərz" mənasında işlənir.  Ərizə – hüquq və azadlıqların həyata keçirilməsi ilə bağlı tələbləri nəzərdə tutan müraciətdir.

  Ərizəyə verilən tələblər aşağıdakılardır:

  • Ərizənin başlığı, yəni kimə və kimdən yazılması dəqiq olmalıdır.
  • Ərizənin məzmunu qısa, faktlar isə konkret olmalıdır.
  • Ərizəni ərizəçi öz xətti ilə yazmalıdır.
  • Ərizənin sonunda gün, ay, il və ərizəçinin şəxsi imzası qoyulmalıdır.

  Ərizənin yazılış forması belədir:

  • Vərəqin əvvəlində, abzasdan böyük hərflə təşkilatın və kimə müraciət edilirsə, onun vəzifəsi,  adı, atasının adı və soyadı qeyd olunur.
  • Sətrin 1/2 hissəsi həcmində sağ tərəfdə ərizəçinin adı, soyadı və atasının adı göstərilir.
  • Vərəqin ortasında böyük hərflə "Ərizə" sözü yazılır.
  • Təzə sətirdən qısa, aydın və məzmunlu şəkildə ərizəçinin fikri şərh olunur.
  • Ərizənin sonunda imza qoyulur və onun yazılma tarixi göstərilir.


  Nümunə  Tövsiyə edirik × +

  Yorumlar

  Bu blogdaki popüler yayınlar

  Yuxuda qonaqliq gormek nedir

  Yuxuda ezgil yemek nedir

  Yuxuda ev yandigini gormek nedir