Rüyada Baston Görmek Ne Anlama Gelir?

  Rüyada Baston Görmek Ne Anlama Gelir?


  Rüyada Baston Görmek Ne Anlama Gelir? isimli rüya tabirini görüntülüyorsunuz. Farklı tabirleri görmek için rüya tabirleri sayfasına gidebilirsiniz.

  Rüyada Baston Görmek Ne Anlama Gelir?  Rüyada baston görmek kuvvet ve emin olmaya işarettir. Kırılmış baston görmek, tehlike ve düşmanlığı, bastonla dayak yemek, hayatta karşılaşacağınız bütün güçlüklere göğüs gereceğinize işarettir. Bastonla dayak atmak, akraba ve yakınlarınız­dan birine iyilik edeceğinize, demirden baston görmek, hastalığa işarettir. Rüyada baston görmek, kuvvet, yardım ve münafık adam, gibi şeylere işaret olarak yorumlanır. Rüyasında bir bastona dayanarak sokakta yürüdüğünü gör­mek, rüya sahibi kişinin, kendisine yardım edecek sadık dostlarının bulunduğuna işaret eder. Rüyasında bastona dayanarak bir yerde dinlendiğini gör­mek, akrabalarının rüya sahibi kişiden bazı menfaatler beklediklerine işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyasında elindeki bastonun kırıldığını görmek, rüya sahibi kişinin, sevdiği akrabalarından birinin vefatına (öleceğine) işaret eder şeklinde yorumlanır. Rüyasında kırılmış bir baston görmek, rüya sahibi kişinin, bir tehlike ve düşmanlıkla karşılaşacağına işarettir. Rüyasında bir dostunun kendisine bir baston verdiğini veya hediye ettiğini görmek, bu dostunun kendisine (rüya sahi­bine) önemli bir konuda yardım edeceğine işaret eder. Bazı yorumcular: Rüyasında baston görmek, rüya sahibi kişi­nin, günlük işlerinde kendisine yardım etmeleri için, etrafın­daki kişilerden yardım istemek zorunda kalacağına işarettir. Bir kimse rüyasında bastonunun uzadığını görse, bu rüya onun (rüya sahibi kişinin) muradına ereceğine, istek ve ar­zusuna kavuşacağına işarettir. Rüyasında bastonunun kısaldığını görmek, bunun tersiyle (zıddıyla) yorumlanır. Bir kimse rüyasında elindeki bastonun kendisiyle konuştu­ğunu görse, bu onun, büyük hayır ve menfaate kavuşaca­ğına işaret eder şeklinde yorumlanır. Rüyasında elindeki bastonu ile bir taşa vurduğunu ve taş­tan su çıktığını görmek, bu rüyası onun, zengin olacağına, malının mülkünün artacağına ve rızkını, ailesinin geçimi­ni kolayca kazanacağına işaret eder. Rüyada asâ, değnek veya baston görmek, kadr ve kıymeti yüksek, soylu ve asil bir kim­seye işâret eder. Rüyada bir değneğe veya bastona dayan­dığını görmek, kadr ve kıymeti yüce, asil bir şahsınyardımıyla emeline ulaşacağına işârettir. Rüyada baston görmek, rüya sahibinin günlük işlerini görmek için etraftan yardım is­temek zorunda kalacağına işârettir. Bir dostunun kendisine bir baston verdini görmek, dostunun kendisine önemli bir konu­da yardımcı olacağına işâret eder. Bir kimsenin rüyada asâ görmesi, şerefli, kuvvetli, kudretli ve insanlara yardım eden bir kişi ile tabir olunur. Rüyada elinde asâ olduğunu görmek, şe­refli, kudretli halka yardım eden birinden yar­dım talebinde bulunmaya işârettir. Rüyada elindeki değneğin kısaldığını gör­mek, rüya sahibinin muradına eremeyeceğine; uzadığını görmek ise, arzu ve emeline nâil olmaya işârettir. Bazen rüyada görülen asâ, kendisine iti­mat edilir bir kimseye işâret eder. Asanın kırılması, görevden azledilmeye işârettir. Rüyada asâsının kırıldığını görmek, memur ise görevinden alınmasına; eğer ticaretle uğ­raşan biri ise, ziyana uğrayacağına ve zarar edeceğine işâret eder. Değnekle yürümek, sözü dinlenir olmaya işâret eder. Bazen de rüyada görülen değnek, yapılan iyiliği başa kakmaya, birisini kötülemeye işâret eder. Bir kimsenin rüyada elindeki bastonun birdenbire yılan haline geldiğini görmesi, dostlarının kendisinden yüz çevirip düşman olacaklarının işâretidir. Rüyada elindeki bastonun kendisi ile ko­nuştuğunu görmek, rızık, nîmet ve menfaate işâret eder. Rüyada birine bastonu ile vurduğunu gör­mek, o kişiye karşı söz söylemeğe işârettir. Elindeki bastonla biryere vurmak, oradan elde edilecek menfaate işârettir. Yine elindeki asâ ile bir taşa vurduğunu ve taştan da suların fışkırdığını görmek, fakir için zenginliğe; zengin için de malın artmasına işârettir.

  Tövsiyə edirik × +

  Yorumlar

  Bu blogdaki popüler yayınlar

  Yuxuda qonaqliq gormek nedir

  Yuxuda ezgil yemek nedir

  Yuxuda ev yandigini gormek nedir