Rüyada Abdest Almak Ne Demek?

  Rüyada Abdest Almak Ne Demek?


  Rüyada Abdest Almak Ne Demek? Kısaca Ne Anlama Gelir? isimli rüya tabirini görüntülüyorsunuz. Farklı tabirleri görmek için rüya tabirleri sayfasına gidebilirsiniz.

  Rüyada Abdest Almak Ne Demek?


  Rüyada abdest almak, hayra güçlük­lerin giderilmesine ve neşeye, abdesti tamamlamak düşünülen işin olacağına ve sevince, namaz için abdest almak, maneviyat ve kut­siyete, kırda abdest almak, gam ve kasvetten kurtulmaya, sıcak su ile abdest almak, gam ve kedere düşeceğine ,temiz ve berrak suyla abdest aldığını görmek gam ve kederden ise kurtulacağına, borçlu ise borcunu ödeyeceğine, hasta ise iyi olacağına, günahkar ise töv­be edeceğine,bir şeyden korkuyorsa bundan kurtulacağına işarettir. Rüyada abdest aldığını görenlerin rüyası ge­nellikle hayırla yorumlanır. Şöyle ki: Hasta olan bir kimse, rüyasında abdest aldığını görse, bu onun en kısa zamanda hastalıktan şifa bulup kurtulacağı­na, iyileşeceğine işaretle yorumlanır. Günah işleyip duran (günahkar) bir kimse, rüyasında ab­dest aldığını görse, bu rüya o kimsenin tövbe edeceğine (ve dolayısıyla günahlarından temizleneceğine) işarettir. Borçlu olan bir kimse, rüyasında abdest aldığını görse, bu rüya o kimsenin borçtan kurtulacağına işarettir. Rüyasında temiz bir su ile (yani, abdest almanın caiz olduğu su ile) abdest aldığını ve abdestini tamamladığını da gör­mek, tüm muradına ereceğine ve dileklerine kavuşacağı­na işarettir. Şayet böyle bir abdest alışta abdestini tamam­layamamış olarak rüyası sona ererse, o zaman rüya tersiy­le yorumlanır; yani muradına nail olamayacağına işarettir. Rüyada bal veya süt ile abdest aldığını görmek, rüya sahi­binin dini konuda hayatının iyiye gideceğine işarettir. Ör­neğin; ibadetlerinde başarıya ulaşacağına ve dine hizmet edeceğine işaretle yorumlanır. Rüyasında kırda ve su kenarında, çöplük veya deniz kena­rında halkın abdest aldığı bir mahalde (yerde) abdest aldı­ğını görmek, rüyayı gören kimse, üzüntülerden, keder ve sıkıntılarından kurtulacağına işarettir. Bir kimse rüyasında yağmur suyu ile abdest aldığını görse, bu onun dünya ve ahirette halinin iyi ve mutlu olacağına işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyasında namaz için abdest aldığını görmek, muradına ermeye, istek ve arzusuna kavuşacağına, eğer varsa ke­derlerinden de kurtulacağına işarettir. Rüyasında bir çeşmeden abdest aldığını görmek, bol bir rız­ka ereceğine ve zengin olacağına işarettir. Abdest almak, selamete ermek, kurtuluş, kurtulmak, umduğu­na (muradına) kavuşmak, korkudan kurtulup selamete er­mek, emniyete ermek, hastalıklardan şifaya kavuşmak, borç ödemek, borçlardan kurtulmak ve kederden, üzüntü­den kurtuluşa ermek ve benzeri iyiliğe işaretler şeklinde yorumlar verilmiş ve verilmektedir. Bir kişinin rüyasında abdest alması, her ümi­dine erişeceğine işârettir. Rüyada abdest üzeri­ne abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nîmet üzerine nîmete delâlet eder. Rüyada abdest üzerine abdest aldığını görmek, "Abdest üzerine abdest almak nur- ; dur” hadisine binaen gören kişinin gönlünün aydınlığına da yorumlanır. Abdest almak, çoğunlukla ferahlamaya işâret eder. Bazen de abdest almak, ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçlarının karşılanması­na yorumlanır. Bir kimsenin rüyada temiz ve berrak su ile abdest aldığını görmesi, arzu ettiği şeyin tamamlanmasına; kederde ise kurtulacağına; has­ta ise iyileşeceğine; borçlu ise borcunu ödeyeceğine ve korkularından kurtulacağına işârettir. Rüyada abdestini tamamlayamadığını gör­mek, rüya sahibinin arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına işâret eder. Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzel­liğe, Allah (c.c.) tarafından korunup kollanma­ya delâlettir. Rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığı­nı veya gusül yaptığını görmek, rüya sahibinin zayi ettiği bir şeyini bulmasına işârettir. Rüyada abdest alıp namaza girdiğini gör­mek, rüya sahibinin üzüntü ve kederden kurtulmasına ve Allah'a hamd etmesine I işârettir. Rüyada abdest alınması caiz olmayan sıvılarla abdest aldığını görmek, rüya sahibinin beklediği bir işi elde edemeyeceği­ne ve borçlanmasına işâret eder. Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal ka­zanacağına delâlet eder. Rüyada kendi evinde abdest almak, o evde uzunca bir süre oturamayacağına işârettir. Rüyada yatağında abdest aldığını, ayağa kalk­madığını ve şiddetli bir hastalık içinde bulun­duğunu görmek, hanımından veya dostundan ayrılacağına delâlet eder. Rüyada sokak, çarşı ve hamamlarda abdest aldığını görmek, rüya sahibinin meleklerin gazabına uğrayacağına, büyük edepsizliğe, hasar ve büyük bir zarara uğramasına ve giz­lediği şeylerin açığa çıkmasından dolayı rezil olmasına işaret eder. Rüyada çöplükte ve deniz kenarında ab­dest aldığını görmek, rüya sahibinin üzüntü, acı ve kederlerinin gitmesine işaret eder. Rüyada bir arkadaşının başı ucunda abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına mâlik bulunacağına delâlet eder. Tanıdığı bir kişinin kendisinin başı ucun­da abdest aldığını görmek ise rezilliğe, üzüntü ve kedere düşmekle tabir olunur. Bazen rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği bor­cuna ya da yapacağı şahitliğe de işarettir. Üzüntülü bir kimsenin rüyada abdest al­dığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ'nın onu üzüntüsünden kurtara­cağına işârettir. Korkusu olan bir kimsenin rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ'nın onu korktuğu şeyden emin edeceğine işâret eder. Hasta olan bir kimsenin rüyada abdest al­dığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ'nın ona şifâ vereceğine işârettir. Borçlu olan bir kimsenin rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ'nın ona borcunu ödemesine imkan nasip edeceğine işârettir. Günahkâr bir kimsenin rüyada abdest aldı­ğını  ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ'nın, onun günâhlarını affedeceğine işârettir. Rüyada sıcak ya da ılık su ile abdest aldığını veya guslettiğini görmek, üzüntü, ke­der ve hastalığa işâret eder. Rüyada abdest aldıktan sonra eliyle o ab­dest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hase­nata, berekete, hastalıktan şifâya, korkudan kurtulmaya işâret eder.

  Başka bir rüya tabircisine göre; 

  Namaz üzerinden ibadeti yerine getirebilmek için her Müslüman mutlaka öncelikle abdest alır. Dinin önemli gereklilikleri içerisinde yer alması ile beraber, aynı zamanda pek çok defa rüyalarda yer alır. Peki rüyada abdest almak ne demek? Kısaca ne anlama gelir tüm detayları ile derledik.

  Rüyalarda çok sık yaşanan ve görülen durumlardan biri abdest almaktır. Genel olarak hayırlı şekilde ele alınır ve rüya alimleri tarafından yorumlanır. Ancak aynı zamanda rüyanın biçimi ve şekline bağlı olarak olumsuz biçimde ele alındığını ifade etmek mümkün.

  Rüyada Abdest Almak


  Rüyada abdest almak güzel ahlak ile beraber iyi niyet üzerinden ifade edilir. Özellikle rüya sahibinin hayırlı işler yapacağı ve bu işler üzerinden insanların hayır duasını alacağı yönünde rivayet edilir. Aynı zamanda tüm sıkıntı ve zorluklardan kurtulmak, refaha ulaşmak, maddi ve manevi yönden istediği noktaya gelmek şeklinde delalet eder. Genel olarak rüya sahibi için hayırlı biçimde ele alınan rüyalar arasında yer alır.

  Rüyada Çeşmeden Abdest Almak


  Rüyada çeşmeden abdest almak rüya sahibinin hayırlı birçok iş yapacağı üzerine yorumlanır. Aynı zamanda başarılı bir iş hayatı ile beraber iyi kazanç elde edeceği yönünde delalet eder. Hayırlı bir rızık ve bereket ile bol bir dönem şeklinde yorumlanır. Edilen duaların kabulüne, İslam'ın güzellikleri ile hakka yolculuk üzerine de işaret etmektedir.

  Rüyada Namaz İçin Abdest Almak


  Rüyada namaz için abdest almak rüya sahibinin mutlulukların en büyüğüne kavuşacağı yönünde yorumlanır. Özellikle hayalleri ve emellerine ulaşacağına, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdüreceği üzerine yorumlanır. Üzüntü ve kederden kurtularak, geçici sıkıntıların da tamamının ortadan kalkacağı yönünde delalet eder. Maddi ve manevi zorlukları kenarda bırakmak suretiyle, ailesi eşliğinde huzurlu bir yaşam sürmek üzerine delalet eder.

  Rüyada Birinin Abdest Aldığını Görmek


  Rüyada birinin abdest aldığını görmek rüya sahibi için tüm sıkıntı ve kederden kurtulmak üzerine işaret eder. Gam ve kederden kurtulmak ile beraber istediği noktaya geleceği yönünde rivayet edilir. Aynı zamanda rüyasında birisinin abdest aldığını gören kişiler için dindarlığa alamet olarak yorumlanır. Eğer borçları varsa bunlardan kurtulacağına, maddi açıdan yeniden istediği noktaya çıkacağı üzerine işaret etmektedir. Genel anlamda rüya sahibinin tüm zorluklardan kendi çabası ve mücadelesi ile kurtulacağı yönünde yorumlanır.

  Rüyada Evde Abdest Almak


  Rüyada evde abdest almak sevinç ve hayır ile beraber zor müşküllerden kurtulmak üzerine delalet eder. Özellikle rüya sahibinin çok mutlu olacağı müjdeli ve güzel bir haber alacağı yönünde rivayet edilir. Bu haber hem maddi hem de manevi olarak öne çıkabilir. Özellikle ailesi ile beraber çok sevineceği bir haber olduğunu söylemek mümkün. Eğer bir hastalığı var ise buna şifa bulacağı üzerine rivayet edilir.

  Rüyada Başkasının Evinde Abdest Almak


  Rüyada başkasının evinde abdest almak rüya sahibinin hiç tanımadığı birinden yardım göreceği üzerine yorumlanır. Özellikle bu kişiden hem maddi hem de manevi yönden destek alacağı üzerine delalet eder. Böylece yaşamış olduğu tüm zorluk ve sorunlardan hızlı bir şekilde kurtulacağını rivayet edilir.

  Rüyada Abdest Almaya Çalıştığını Görmek


  Rüyada abdest almaya çalıştığını görmek rüya sahibinin gerçekleştirmek istediği emellerine ulaşacağı üzerine yorumlanır. Ancak eğer rüyasında abdest tamamlanmaz ise o vakit istediği amacına ulaşamayacak anlamına gelir. Rüya sahibinin yaşadığı bazı geçici sıkıntıların yakın zamanda son bulacağı üzerine işaret etmektedir. Rüya sahibi için genel anlamda olumlu şekilde ele alınan ve yorumlanan rüyalar içerisinde yer alır.

  Tövsiyə edirik × +

  Yorumlar

  Bu blogdaki popüler yayınlar

  Yuxuda qonaqliq gormek nedir

  Yuxuda ezgil yemek nedir

  Yuxuda ev yandigini gormek nedir