Kayıtlar

Yuxuda qan görmək

Yuxuda burun qanaması görmək

Yuxuda qan işədiyini görmek

Yuxuda qar görmək