Yuxuda

Baca juga:  YUXU YOZMALARI

  YUXU YOZMALARI

  Yuxuda


  Yuxuda CADUKƏR

  Yuxuda qorxunc bir cadukər görən adamın ona dəxli olmayan hər cür qovğadan çəkinməsi gərəkdir. Belə qovğalara girişmək təhlükəli nəticələr verə bilər.

  Yuxuda CAMAŞIR

  Çox istənən bir şeyə qovuşmaq anlamına gəlir. Yuxuda sahibi qadındırsa, evində arzu etdiyi xoşbəxtliyə nail olacaqdır.

  Yuxuda CANAVAR (vəhşi heyvan)

  Xeyrə yozulur.

  Yuxuda CAN VERMƏ

  Yuxuda can vermə-qovğaya və yaxud şiddətli mübahisəyə, Qur`ani-Kərimə şübhə etmək, eyni zamanda, hörmət-izzətlə qonaq qarşılayıb yola salmağa; subaylar üçün-evlənməyə, bir evdən başqa evə, bir peşədən başqa sənətə keçməyə yozulur. Bu Yuxuda-bəzən arvad boşamaq anlamına da gəlir.
  Bir kimsə özünü can verən məqamda, ölümün şiddəti içində görərsə, bu Yuxuda-o adamın özünə, yaxud başqasına qarşı çox zalım olduğunu xəbər verir.

  Yuxuda CANLI VƏ AÇIQ RÖYALAR

  Canlı və açıq-aydın Yuxuda nə şəkildə görülmüşsə və açıq-aydın xatırlanırsa, çox tezliklə həyatda baç verir.

  Yuxuda CAMİ (məscid)

  Yuxuda cami və ya məscid görmək-yuxu sahibinin dindar adam olduğunu və zəngin rifaha qovuçacağını bildirir.
  Məsciddə namaz qılmaq-xeyirli bir işə başlayacaq, istəkəlrinizdə uğurlar qazanacaqsınız.
  Cami, məscid tikdiyini görmək-o məmləkətin böyüklərinin halal və düz əxlaqlı olmalarını göstərir.
  Namazdan sonra arxasının mehraba döndüyünü görən adam bütün pisliklərdən qurtulacaq və istəkləri yerinə yetəcəkdir.
  Camaatla məscidə getdiyini görən gənc oğlan subaydırsa-təmiz və gözəl qızla evlənəcək, evlidirsə-bəxtli və gözəl bir qızı olacaqdır.
  Mehrabı kirlətdiyini görənin təzə övladı doğulacaq.
  Camidə şam yandıran adamın uşağı ağıllı və ziyalı olacaq. Yuxuda məhfil və ya minarəni görən, yaxud məbədi təmir edən bir kimsənin şərəfi-şöhrəti artacaq, istəklıəri qəbul olunacaqdır.
  Minarənin yıxılması-o yerə xalq içindən irəli gələn adamlar arasında ixtilaf, fitnə-fəsad çıxacağına və ya xalqın din baxımından qüsurlu əməllərinə işarədir.

  Yuxuda CASUSLUQ

  Yuxuda casusluq etmək, yaxud izlənmək-yaxın vaxtlarda yuxu sahibinin başına önəmli bir hadisə gələcəkdir.

  Yuxuda CEVİZ

  Yuxuda ceviz yemək-xərda, əhəmiyyətsiz içlərdənböyük qazanc əldə edəcəyinizə yozulur. Ağacvdan və ya yerdən ceviz toplamaq-ərinizlə, yaxud arvadınızla xoşbəxt ömür yaşayacaq və qəşəng, göyçək övladlarınız olacaqdır.

  Yuxuda CAVİZ AĞACI

  Yuxuda ceviz ağacının altında oturub ceviz yemək-ciddi bir xəstəliyə tutulacağınıza yozulur.
  Ağaca çıxıb ceviz yığmaq-bir qadın vasitəsilə sərvətə qovuşacaqsınız.

  Yuxuda CEYRAN

  Yuxuda siyah gözlü ceyran görmək-heç gözləmədiyiniz bir qadınla (kişiylə)tanış olub evlənməyə işarədir.
  Ceyranı diri-diri tutmaq-qısqac bir qızla (oğlanla) evlənəcəksiniz.
  Ceyran ovlamaq-kədər və üzüntüyə yozulur.
  Ceyran öldürüb ətini yemək-narahatlıq və üzüntü içində keçən həyatınız daha bir müddət davam edəcəkdir.

  Yuxuda CƏBBƏXANA

  Bir dedi-qoduya məruz qalacaq, bundan çox üzüntü və zərər çəkəcəksiniz.

  Yuxuda CƏBRAİL

  Bir adamın yuxuda mələk görməsi onun din və ibadət baxımından çox sağlam iradəyə malik və vədindən dönməyən xoş əxlaqlı bir insan olduğuna işarədir. Belə böyük mələklərdən biri-Cəbrail əleyhissəlamı Yuxuda görmək o insanın bütün istəklərinin yerinə yetməsi deməkdir.
  Belə Yuxuda görən eyni zamanda, dövlət başçısına yaxın və onun bütün sirlərindən agah olan xüsusi katib deməkdir. Cəbrail əleyhissəlamı görən adam tibb və ulduzlar elmini bilən bir alim hesab edilir, onun hər işi uğurlu olur.

  Yuxuda CƏVAHİRAT (daş-qaş)

  Yuxuda cəvahirat, daş-qaş görmək və ya satın almaq-Yuxuda sahibinin çoxlu var-dövlətə, eyni zamanda, övlad yiyəsi olacağına yozulur.

  Yuxuda CƏDVƏL

  Yuxuda cədvəl görmək-bütün hərəkətlərinizdə dürüstlüyü və istiqaməti özünüzə şüar etdiyiniz təqdirdəhəyatda çox şeyə müvəffəq olacaq və hər cür nə muradınız varsa, hamısına qovuşacaqsınız.

  Yuxuda CƏLLAD

  Yuxuda cəllad-qübətdə qalmaq deməkdir.

  Yuxuda CƏNAZI MƏRASİMİ

  Ailə üzvlərindən və ya qonşulardan birisinin acı ölüm xəbərinə yozulur. Cənazıni izləmək və ya çiynində aparmaqbir şeydən faydalanmaq anlamına gəlir.
  Gənclər üçün bu Yuxuda -ümidlərinin boşa çıxacağını; orta yaşlılar üçün-işlərində çox diqqətli olmağın gərəkliyini bildirir. Yaşlılar belə yuxu görərsə-zəngin bir mirasa qovuşacaqlar. Cənazəsinin aparıldığını görmək-Yuxuda sahibinin şərəfli və yüksək bir mövqeyə yetişəcəyi şəklində yozulur.

  Yuxuda CƏNNƏT

  Yuxuda özünü cənnətdə görmək-çox rahat və fərəhli bir həyat sürəcəyinizə işarə olduğu kimi, həm də özü-sözü doğru bir insan olduğunuza, hər nə muradınız varsa, hamısının hasilı olacağına yozulur.
  Cənnətdə hurilərlə bir yerdə olmaq-nişanlanma və ya evlənmə kimi xeyirli arzularınız tezliklə həyata keçəcəkdir.
  Cənnətə girmək, lakin istədiyiniz kimi qəbul edilməmək-günahkar adam olduğunuza işarədir.
  Tövbəylə cənnətə girmək-axirətə tam inamla dünyanızı dəyişəcəyinizə yozulur.

  Yuxuda CƏRRAH

  Yuxuda cərrah görən kiçik bir cərrahiyyə əməliyyatına məruz qalacaq.

  Yuxuda CƏSƏD

  Qorxunc bir hadisə ilə qarşılaşacağınıza işarədir.

  Yuxuda CƏHƏNNƏM

  Yuxuda cəhənnəm-sıxıntıya, tasaya və şiddətli ailə çəkişmələrinə, dedi-qoduya işarədir.

  Yuxuda CƏFƏRİ (göyərti)

  Çoxdan bəri əziyyətini çəkdiyiniz mədə xəstəliyindən qurtulacağınıza yozulur.

  Yuxuda CIR-CINDIR

  Yuxuda cır-cındır görmək kasıb düşəcəyinizə yozulur. Köhnə pal-paltar alveri etmək isə zənginliyə, var-dövlətə işarədir.

  Yuxuda CIRMAQLAMAQ

  Yuxuda birisini cırmaqlamaq-tənbəllik etdiyinizə, quruçanaqlılıqla məşğul olduğunuza işarədir.
  Başqası tərəfindən cırmaqlanmaq-güvəndiyiniz dostların belə, sizi pisikdirmək və yolunuzdan azdırmaq üşün fürsət güddüklədini göstərir.

  Yuxuda CİB

  Yuxuda cibini qurdalamaq-işinizi böyük etina və diqqətlə tutduğunuza və o səbəbdən də gəlir və qazancınızın daima artmaqda olduğuna işarədir.

  Yuxuda CİB KİSƏSİ (portmanat)

  Yuxuda cib kisəsi tapmaq xeyrə əlamətdir.

  Yuxuda CİBGİR

  Yuxuda bir cibgirin cibinizə girdiyini və ya özünü cibgir olaraq görmək-çox kədərli bir olaya şahid olacaq, yaxud ortaqlı bir işə girişəcəksiniz.

  Yuxuda CİVİLTİ

  Yuxuda quş və ya körpə civiltisi eşitmək-sevgiliyə qovuşmaq anlmına gəlir.

  Yuxuda CİLD

  Kitab cildi xeyrə yozulur. Yuxuda tarix kitabı görmək isə Yuxuda sahibinin əcaib işlərlə uğraşması anlamına gəlir.

  Yuxuda CİLDÇİ

  Yuxuda cildçi görmək-ölüyuyan və kəfənləyən, yaxud dərzi anlamına gəlir.

  Yuxuda CİN ÇARPMASI

  Bir kimsə yuxuda onu cin vurduğunu görsə və qorxub bayılsa, ona riya və haram mal düşəəcək, malı-varı əlindən çıxacaqdır.

  Yuxuda CİNAYƏT

  Yuxuda cinayətkarlıq barədə roman və ya qəzetdən cinayət xəbərləri oxumaq-gözləmədiyiniz məqamlarda işinizlə bağlı tez-tez uzun müddət evinizdən uzaq düşməli olacaqsınız. Yuxuda birini öldürmək-şəxsi istəklərə enmədiyiniz üçün əleyhinizə cəbhə quranların hücumlarından heç bir zərər görməyəcəksiniz. Yuxuda  təsadüfən bir cinayətin şahidi olmaqişinizdə sizi önəmli bir yüksəliş gözləyir. Birirnin sizi öldürmək istədiyini görmək-iş yerinizdə sizə düşmən müxalifətlə qarşılaşacağınız və bu müxalifəti yenməyin gərəkliyini göstərir.

  Yuxuda CİNSİ ƏLAQƏ

  Yuxuda bir qadınla münasibətdə bulunmaq, cinsi əlaqədə olmaq-çox yüksək bir məqama və vəzifəyə çatacaqsınız.
  Düşmənlə cinsi münasibətdə olmaq-ona qalib gəlməyə; dost-tanışla əlaqədə olmaq-onlara xeyirxahlıq etməyə; naməlum bir adamla münasibətdə bulunmaq-varını-pulunu israfçılıqla xərcləməyə işarədir. Cinsi əlaqə-namaz borcunu, dünyəvi borcları ödəməyə, qayğı və xata-bəladan qurtulmağa da yozulur.
  Quşla əlaqədə olmaq-düşməni yenməyə, yaxud məhkəmədə bəraət almağa yozulur.
  Hər hansı bir heyvanla əlaqədə olmaq-istəklərin xeyrə qovuşacağına işarə sayılır.
  Münasibətdə bulunmaq istədiyiniz cazibədar bir qadının kişi olduğunu görmək-Yuxuda sahibi vəzifə istəyindədirsə, o vəzifəyə keçə bilməyəcək, ümidi boşa çıxacaq. Çılpaq bir qadınla münasibətdə olmaq-hər necə olursa-olsun, düşmən yeniləcək. Qızla əlaqədə olduğunu görən adam bakirə bir qızın üzünü açıb qızlığını pozacaq.
  Cəhhət qadınlarından birisiylə cinsi əlaqədə olmaq-çox xeyirli Yuxuda hesab edilir.

  Yuxuda COKEY (jokey)

  At üstündə cokey görmək-bir işə yatırdacağınız sərmayənin sizə xeyli qazanc gətirəcəyini göstərir. Özünü at üstündə, cokey görmək-gözlədiyinizdən də  tez yüksələcək, irəli çəkiləcəksiniz. Bir at üstündə iki cokey görmək-pis xəbərə yozulur.

  Yuxuda CORAB

  Yuxuda corab satın almaq-maliyyə durumunuzun düzələcəyi anlamına gəlir. Hədiyyə etmək üçün corab satın almaq-yaxın vaxtlarda ailənin əski bir dərdinə dair yaxşı xəbərlər alacaqsınız. Corabının qaçmış olduğunu görən qadın bir çox romantik macəralara düşəcəkdir. Yuxuda corab yamamaq-əhəmiyyətsiz şeulərə çox baş qoşduğunuza işarədir. Öz corablarını cırmaq-başınıza gələn üzücü bir olay artıq unudulmaqdadır.

  Yuxuda CÖKƏ

  Xeyrə yozulur.
  Dost-tanışla birlikdə çökə çayı içmək-xəstə olan tanışlarınızdan biri şəfa tapacaqdır.
  Limonlu cökə çayı içmək-gözləmədiyiniz bir vaxtda gözləmədiyiniz bir yerdən xəbər alacaqsınız.
  Cökə çiçəyi-evlənmək yolunda atacağınız addımın yaxşı nəticəsi olacaqdır.
  Cökə ağacı-əlinizə pul gələcək, büdcəniz düzələcəkdir.

  Yuxuda CÜBBƏ

  Yuxuda cübbə yemək-xeyirli Yuxuda olub mövqeyin yüksəlməsinə  və var-dövlətin artmasına yozulur.

  Yuxuda CÜLLÜT

  Yuxuda cüllüt quşu görmək-irəlidə sizi son dərəcə xoçbəxt edəcək bir qadınla (kişiylə) tanış olacaqsınız.
  Cüllüt ovlamaq-acı xəbərə yozulur.
  Yuxuda cüllüt quşu-əkin-biçin baxımından xoş müjdəyə, bol məhsula işarə sayılır.
  Cüllüt-xanəndəliyi olan birisinin əyləncələrə və boş mənasız işlərə baş qoşduğuna, eyni zamanda, yazı-pozuyla pul qazanmağa yozulur.
  Cüllüt-həbs olunası və cəzalandırılası bir suç sahibini də ifadə edir.

  Yuxuda CÜCƏ

  Çoxdan uzaq düşdüyünüz bir sevgilinizlə qovuşmaq və xoş taleli bir ömür yaşamaq anlamındadır.


  Yorum Gönderme

  Яндекс.Метрика