1/05/2020

Yuxuda qara nedir

Yuxuda qara nedir

Yuxuda Paltar Gormek nedir

Yuxuda Paltar GörməkYuxuda paltar görmək məmurluğa, işə şərh olunar. Yuxusunda yeni bir paltar geydiyini görmək, məmur üçün daha böyük mövqeyə, tacir üçün quru, zəngin üçün daha çox qazanca, kasıb üçün ruziyə, cütçü üçün bərəkətə, xalq üçün ucuzluğa dəlalət edər. Yuxuda geydiyi paltarın yitildiğini və bunu təmir edə bilmədiyini görən həbs olunar, əgər yiriğini dikerse uşağı olar.

 

Təmiz və gözəl bir paltar isə adamın çox bəyənilib, hakkettiği vəziyyətə gələcəyinə işarə edər. Yamaqlı paltar pul, ləkəli isə gözlənilməz xərclər və dedi-qodu olaraq şərh olunar. Ayrıca rənginə görə də şərh etmək lazımdır.Yuxusunda yamaqlı paltar geydiyini görmək, nemətə, ipək parçadan hazırlanmış paltar geymək, xeyirə dəlalət edər. Ancaq din adamları üçün ipəkli geymək yaxşı deyil. Çünki onların dünyaya meyl etdiklərinə dəlalət edər.Uzun işləməli bir paltar geymək, yuxu sahibi Saleh bir kimsə isə, din qüvvətinə, yaxşı əxlaqlı bir kimsə deyilsə, axirət üçün cezalanacağına və bunlardan başqa biri isə çiçək xəstəliyinə yakalanacağına işarədir. Kətandan edilmiş bir paltar geyinmək şöhrət sahibi olmağa, istifadə edilmiş bir paltar geydiyini görmək, bəzilərinin tabirince evliliyə, bəzilərin isə xəstəliyə və ya döyüşə getməyə şərh, ibrişim paltar geymək həcc ilə təbir olunur.

 

Yeni paltar məmur üçün bir üst dərəcə, tacir üçün qazanc, zəngin üçün çox mal, yoxsul üçün rifah, Əkinçiliklə məşğul üçün bərəkət, digər insanlar üçün ucuzlukla, Yeni paltar halal mala, Təmiz paltar ürək təmizliyinə, çirkli paltar ürək çirkliliyinə, Yeni paltar cırılar və bu cırıq tikilər yaxud təmir edilsə övladı olmağa, yırtığı dikemezse həbsə girməyə, Yamalı paltar işçi üçün xəstəlik, digərləri üçün nemətə, İncə və parlaq paltar xeyirli işə niyyət etməyə, içi xarici bir olmağa, sevinc və sürura; belə bir paltar qadın üçün xeyr və nemətə çatmağa , İpək paltar təqva əhli və alimlər üçün dünyaya meyl etmək, digərləri üçün xeyr və yaxşılıqlara, işləməli paltar qadın üçün bəzək və bezeğe, elm əhli üçün təqva və mərtəbəyə, günahkarlar üçün cəzanı tələb edəcək bir cinayət törətməyə, uşaqlar üçün çiçək xəstəliyinə işarədir.Özünə işləməli paltar verilməsi bir yerdən dünyalıq gəlməsinə, Yun və ya kətan paltar qadın-kişi hər kəs üçün xeyirə, belə bir paltarı yığmaq yaxud saxlamaq mala, İstifadə paltar xəstəlik yaxud səfərə, İpək və açıq parlaq rəngli paltar qadın üçün lətafət və zəriflik, Qadının bədən xəttlərini müəyyən edən dekolte paltar fitnə və dedi-qoduya, Qırmızı rəng paltar kişi üçün dünyanın ona meyl edərək axirəti laqeyd etməsinə, Cırıq pırtık, lime lime paltarları üst üstə geymək vəfat etməyə, Paltarın eninə cırılması qəm və kədərə, boyuna cırılması qəm və kədərdən xilas olmağa işarədir.

 

Qadının paltarının cırılması ayıplı bir vəziyyətin ortaya çıxmasına yaxud yoxsulluq çəkməyə, Paltarın ıslanarak bədənə yapışdığınıYuxuda köhnə paltarlar görmək, yuxunu görənin daim bolluq içində olacağına, çox qəşəng bahalı paltarlar görmək isə, o yuxunu görənin xarici görünüşünə çox çox dəyər verdiyinə və bu xasiyyətini təshih etməsi lazım olduğuna, çünki bu xasiyyətin özünə çox ciddi bir səhv işləməyə sürüyəcəyinə əlamətdir; yuxuda paltar və ya parça satın almaq, dostlarınıza bir çox yeni paltar satmaq, son zamanlarda etdiyiniz investisiyaların, sizə kiçik bir qazanc təmin edəcəyinə işarədir; yuxuda kasıblara və ya xeyr təşkilatlarından paltar paylamaq, o yuxunu görən şəxsin, çox zaman əvvəl işləmiş və çoxdan unutmuş olduğu bir yaxşılığın mükafatını çox yaxında görəcəyinə işarə sayılar.Canfes paltar geyinmək cəsarət və sevincə, yirik və parçalı paltar geyinmək qəm və kədərə dəlalət edər.Yeni paltar saatın almaq halal mala, köhnə paltar almaq da haram mala şərh olunar. Paltarın təmizliyi yaxşı kalpliliğe, çirkliliyi isə ürəyin pis olmasına işarə qəbul edilmişdir. Salime'ye görə; üzərindəki paltarın işlənmiş və üzərinə yapışmış olduğunu görmək yola çıxmağa niyyətli bir insanını o yola getməyəcəyini, əgər başqa bir iş üçün niyyətli isə o niyyətinin olmayacağına dəlalət edir.Arxasındakı paltarı çıxarıb birinə vermək kasıblıqdan kurtulduğuna; yuxusunda, kişisə qadın paltarı, qadınsa kişi paltarı geydiyini görmək zina etməyə, pelerin kimi qolsuz və çiyinə atılan bir şal kimi paltar geymək din ilə şərh olunar. Belə insanlar dindar olar və duaları Cənabı Haqq (CC) tərəfindən qəbul görər. Geyimlər yumaq bir neçə şəkildə təbir edilir. Paltarını çirkli olduğu üçün yıkadığını görmək kədərdən və çətinlikdən xilas, ləkəli olduğu üçün yıkadığını görmək, günah işləyəcəyini dəlalət edər. Paltarda qan ləkəsi olduğu üçün yumaq tövbəyə, pislikdən təmizləmək üçün yumaq haramdan əl çəkmək üçün tövbəyə, meni lekesi olduğu üçün yumaq zinadan tövbəyə işarədir.

Paltarını soyuq su ilə yıkadığını görmeq dörd şəkildə təbir edilər Tövbə, sağlamlıq, çətinlikdən xilas olma, qorxmamaq. İsti su ilə yumaq isə kədər və xəstəlik ilə şərh olunar. Bəzilərinə görə: Yuxuda yeni bir paltar görmək yaxşıdır. Yuxuda yeni bir paltar geydiyinizdə görmək sevincli xəbər alacağınıza işarədir. Bir paltarı üzərinizdən çıkardığınızı görmək, bu yuxunun aksiyle şərh olunar. Kişisinizsə qadın paltarı, qadınsınızsa kişi paltarı geyindiyinizdə görmək evleneceğinize; evlisinizsə əlinizə çox mik-tarda mal və pul keçəcəyinə və ya böyük bir mirasa konacağınıza dəlalət edər.Yirik bir paltar ilə gezdiğinizi görmək, borçlularınızın sizi bu günlərdə çox sıkıştırdığına, borclu deyilsinizsə başqa bir üzüntünüz olduğuna, yaxında feraha çıxacağınıza işarədir. Çox gözəl paltarlar geyinmiş bir sıra insanlar görmək, çox sevincli bir xəbər alacağınıza dəlildir. Bir başqa rəvayətə görəndə: Yuxuda paltar görmək, adamın dininə və ya həyatına yaxud Allah (CC) 'dan qorxmasına ya da müjdəyə təbir edilər. Yuxuda bir adamın geyinməsi o adamın evlənəcəyi qadına, qatı geyinməsi, evlənəcəyi ərə işarədir. Yuxuda bir geyindiyini və sonradan paltarını yittiğini görən kimsə, xanımı ehtiyacı qalmaz. Əgər paltar sökülüb tikiş ayrılsa, xanımı və ya ortağı o kimsədən ayrılar. Geyimlər, adamın din və dünya tərəfindən vəziyyətidir.Yuxuda qolsuz paltar geymiş olduğunu görmək, kasıb olduğu halda dindarlığınkinin yerində olduğuna işarədir. Yuxuda paltarın yaxasıdır yirik olduğunu görən kimsə, fakirleşir. Özünün bir çox paltarı olduğunu görən kimsə üçün, axirətdə böyük mükafat və çox savaba işarədir. Bir kimsənin yuxuda özünə bir köynək hədiyyə edildiyini görməsi xeyirli bir xəbərə, paltarı, yirik və çirkli görməsi, kasıblıq və kədərə və ona çatacaq silkinti və müsibət işarədir. Bir qatının yuxuda yeni və geniş bir paltar geydiyini görməsi, onun və ya ərinin din və dünya tərəfindən olan yaxşı halına işarədir. Yuxuda paltar geymək, geyən kimsənin san və şərəfinə işarədir. Bir kimsə yaxası paltar geydiyini görsə, o kimsənin ölümünə işarədir.Qısa bir paltar geydiyini və dizlərini örtmediğini görən kimsə, dinində qüsur edər. Bir kimsə paltarın üzərinə bir ayə yazılı olduğunu görsə, o kimsənin Quranlar əməl etdiyinə işarədir. Qara bir paltar geymək, geyən kimsə üçün, kədər və kədərə, işarədir. Paltarı tərsinə geydiyini görən kimsənin vəziyyəti dəyişir. Bir kimsə paltarının yaxasıdır yitildiğini görsə fakirleşir.Paltarın boydan boya yitildiğini görən kimsə, kədərdən xilas olar. Əgər eninə yitildiğini görsə, o kimsənin ismət və namusu haqqında deyiləcək sözə işarədir. Bir kimsə paltarının arxa tərəfindən yitildiğini görsə, o kimsə ismət və namusu haqqında deyiləcək bir sözlə ittiham edilir. Yedilebilse, dinə işarədir. Ağ paltar də, belədir. Mavi rəngli paltar görmək yaxşı deyil. Qırmızı bir paltar, şöhrətə, sari paltar də, xəstəliyə işarədir. Yaş bir paltar yolculuktaki zəhmətə, işlekliğin quruması zəhmət və şiddətin getməsinə işarədir. Bir qadın yuxuda üzərində kişi paltarı olduğunu görsə, bu yuxu din və dünya tərəfindən o qadın haqqında xeyirlidir.Əgər kişi, üzərində qadın paltarı olduğunu görsə, o kimsəyə kədər, kədər, qorxu, zillət və miskinlik çatar. Sonra bu hallar ondan gedər. Yundan paltar geydiyini görən kimsə zahid olar. Bir kimsə yaşıl paltar geydiyini görsə, sağ kəslər üçün din və ibadətə, ölülər üçün Allah yanında hallarının gözəl olmasına işarədir. Bəzi tabirciler, yaşıl paltar geydiyini görən kimsə, mirasa işarədir, dedilər. Ağ paltar, geyən üçün hacirdir. Iş adamları üçün ağ paltar işlərinin durğunluğuna işarədir. Sənətkar üçün hər zaman paltarın qiymətli olması işinin durğunluğuna işarədir. Bir kimsə ədəd edinmediği bir paltarı geydiyini görsə, pis gördüyü şeylərin bəzisi özünə isabət edər. Heç ağı olmayan ütülenmiş qara paltarı geydiyini görən, nüfuz işarədir.Üzərində qırmızı paltarların olduğunu görən kimsə, içərisində Allahın haqqı olan çox mala işarədir. Yuxu sahibi, Allahdan qorxsun və malinin zekâtım versin. Katie qırmızı paltar geydiyini görməsi, fərahlıq və sevincinə işarədir. Qırmızı paltar, xəstələr haqqında ölümə, Fukara haqqında zərərə işarədir. San paltar və ya sarıya boyanmış paltarı geymək, bəzi insanlar üçün yaraya, bəziləri üçün də qızdırma xəstəliyinə işarədir. Bir kimsə bayram, toy və birlik zamanlarında qırmızı paltar geydiyini görsə, bunda bir günah yoxdur. Sari paltarların hamısı, təbirə zəriflik və has taliktir. Bütün rənglərlə boyanmış bir paltarı geydiyini görən kimsə istəmədiyi bir şeylə qarşılaşar və o şeyin pisliyindən Allaha sığınması lafzimdir.Öz üzərində iki rəngli və iki üzlü paltar və ya iki üzlü sarıq görmək, o kimsənin din və dünya əhlini idarə edən bir kimsə olduğuna işarədir. Əgər bu paltar yuyulmuş olsa kasıblığa və borca, yeni və çirkli isə borca ​​və qazandığı günaha işarədir. Növ növ rənglərlə nakisanmış paltar geydiyini görmək, gözəl qoxulu şeylər və içki satan kimsə üçün hacirdir. Sair insanlar üçün izdir və şiddətə, gizli şeylərin asi kvadrata çıxmasına, xəstə üçün xəstəliyin şiddətinə, xüsusilə zəngin olan qadınlar üçün, pis şifahi və müğənnilər üçün xeyirə işarədir. Üzərində rəngli paltar olduğunu görən, əgər ehilse cütçü və ziraatçılara amir olar. Əgər layiq deyilsə, ilin bolluğuna və hububat çox olmasına işarədir.Vakfedilen paltarlardan başqa rəngdə olan paltar də qürurdur. Yuxuda paltarların üzərində görülən aprel və əlamətlər həccə getməyə və ya Ərəb ölkələrindən birinə səfər etməyə işarədir. Bir kimsə paltarının altında incə bir paltar geydiyini görsə əlinə, yığacağı bir mal keçər və içi xaricindən xeyirli olar. Bu incə paltarı, paltarın üzərinə geysə, o kimsənin pisliyinə, dindəki səhvinə, günah və Isyanım aşkara işləməsinə işarədir. Paltarın kabinliği incəliyindən xeyirlidir. Katie yuxuda incə və yumşaq paltar geyməsi izzət və şərəfinə, qalın paltar də zəhmət və məşəqqətin işarədir. Qızıl və gümüş dokumalı paltar, din və dünya tərəfindən yaxşılığa, arzu və istəklərə nail olmağa işarədir. Bir kimsə özünün çox qiymətli bir paltar geydiyini görsə, bu yuxu zəngin və kasıb üçün sırf xeyrə, işarədir. Yuyunduqdan sonra yeni paltar giymediğini görən kimsə, mizacına uyğun və arzu etdiyi sevinc və sevincə qovuşa bilməz.Geydiyi paltarın yirik və söküklerin} oyanıqkən də təmirə müqtədir olmazsa o paltar sahibinin bir uşağı olacağına işarədir. Yirik paltar geyənlərə hüzn və kədər isabət edər. Paltarının yitildiğini görən kimsənin dininə xələl və kədər gəlir yaxud həyat və səfası nöqsan olar. Çirkin və pis olaraq yamanmış paltar, zərər və ziyana və işsizlikdən işarədir. Paltarında yaşlıq görən kimsənin səfərə ləğv və nəzərdə tutduğu şey tamamlanmadan men edilir. Paltarın qurudulması bu kəlmənin müstəsnadır. Bir kimsə öz paltarını və ya başqasının paltarını yıkadığını görsə, o kimsənin dolanışığına meydana gələcək darlığı defetmesine, gizli şey və işlərinin asi karelenmesine işarədir.Bütün paltarlarından soyulduğunu görən kimsə məmurluqdan uzaqlaşdırılır. Bir kimsə paltarlarını məhv və itirdiyini görsə, o kəslərə zinət verən şeylərin həlak və tələf olmasına işarədir. Qadınlara bənzəmək məqsədi ilə qadın paltarını geydiyini görən kimsəyə bir hüzn və kədər isabət edər. Yaxud üzərinə bir şey müsəllət olar. Bilmədiyi bir paltarın üzərində yenilənib yeşillendiğini görənin, ürəyinin istədiyi istiqamətə dönməsinə işarədir. Göy rəngli paltar, kədər və kədərdir. Kətan paltar geydiyini görən, gözəl dolanışıq və halal mala işarədir. Çirkli paltarı çıxarmaq, kədər və kədərin getməsinə işarədir. Çirkli paltarları yandırmaq da belə təbir edilər. Yeni paltarı yemək, halal mal, çirkli paltarı yemək də haram maliyyə yeməyə işarədir. Bir kimsə yuxuda, yitilmiş və kəsilmiş iki paltar geysə o kimsənin ölümünə işarədir.Yuxusunda köhnə lakin təmiz paltar geyən kimsə çevresince çox bəyənilib sevilər və layiq olduğu üstün vəziyyətə gəlir. Yamaqlı paltar geydiyini görən pul alır. Paltarda neçə yamaq varsa o sayda pul gəlir. Lakin paltar lekeliyse gözlənilməz dedi-qodular və çətinliklər olacaq. Yaşıl rəngli paltar geyən qısa zamanda istədiklərinə qovuşacaq. Qırmızı və qara paltarlar yuxunun tezdi çıxacağına işarədir. Paltarların rənglərinə görə mənaları dəyişər.Yuxuda köhnə paltarlar görmək, davamlı varlıq içində olacağına yorular. Yuxuda kasıblara paltar paylamaq, o yuxunu görən şəxsin, çox əvvəldən etdiyi sonradan unutduğu bir yaxşılığın qarşılığını alacağı mənasındadır. Yuxuda paltar və ya parça satın almaq, son zamanlarda etdiyiniz investisiyaların qarşılığında çox az bir qar təmin ediləcəyinə şərh olunar. Qəşəng və bahalı paltarlar görmək isə, yuxunu görənin insanların xarici görünüşünə çox çox əhəmiyyət verdiyinə, bu tutumundan imtina etməsi lazım olduğunu xəbər verir. Ləkəli paltar dedi-qodular və çətinliklər yaşanacağını ifadə edər. Yaşıl rəngli paltar yaxın zamanda əməllərinizə qovuşacağınız mənasındadır. Yamaqlı paltar geydiyini görən kimsənin əlinə pul keçər.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder