1/07/2020

Atalar sozleriAtalar sozleri

Atalar aid atalar sozleri

dosta aid atalar sozleri
 • Ehtiyac adamı oğru eləyər.
 • Ehtiyat igidin yaraşığıdır.
 • Ehtiyatlı adamın anası ağlamaz.
 • El ağzı - çuval ağzı.
 • El ağzı faldır.
 • El ağzı ilə quş tutulmaz.
 • El ağzı ilə şorba içilməz.
 • El ağzı torba deyil ki, büzəsən!
 • El ağzı — yel ağzı.
 • El ağzında bir sözün yüz rəngi var.
 • El ağzını bağlamaq olmaz.
 • El arxası çəmən olar.
 • El atan daş dağdan aşar.
 • El atan daşa güc düşməz.
 • El atan daşı qaldırmaq olmaz.
 • El ayranı yanğını soyutmaz.
 • El bir olsa, dağ oynadar yerindən.
 • El bir olsa zərbi kərən sındırar.
 • El çalan zurnanın səsi uzağa gedər.
 • El dediyi mübarək olar.
 • El dəlisini çölə atmaz.
 • El elə sığışar, ev evə sığışmaz.
 • El elin aynasıdır.
 • El eybini sənə söyləyən sənin də eybini elə söylər.
 • El harda, sən də orda.
 • El gözü aydın görər.
 • El gözü tərəzidir.
 • El gözündən düşən boy atmaz.
 • El gözündən düşən gözsüz qalar.
 • El gücü, sel gücü.
 • El gücü, yel gücü, sel gücü.
 • El hümmətlə, quş qanadla!
 • El içində - öl içində.
 • El igidi ilə tanınar.
 • El ilə gələn qara gün toy-bayramdır.
 • El keçən körpüdən qorxma, sən də keç.
 • El köçdü, oba qaldı.
 • El köçər, adət köçməz.
 • El qalxdı, sən də qalx.
 • El qapısı həm gec, həm güc açılar.
 • El qarğıyan ağac bar verməz.
 • El oğlu yumurtaya qulp qoyar.
 • El oğrusuz, çöl qurdsuz olmaz.
 • El öz dəlisini yaxşı tanıyar.
 • El sevəni aləm sevər.
 • El sevməyənin ağacı quruyar.
 • El sözünə uyan qarısını tez boşar.
 • El tikəni aləm yıxa bilməz.
 • El tikəni yel yıxa bilməz.
 • El tutanı ər tutar, Ər atanı el atar.
 • El üçün ağlayan iki gözdən olar.
 • El üfürdü, sel köpürdü.
 • El üzünə namaz qılanın arxası Allahadı.
 • El yandıran şamı söndürmək olmaz.
 • El yıxanı heç kəs tikə bilməz.
 • El yumruğun görməyən öz yumruğun batman sanar.
 • Elçi çox olar, qismət bir.
 • Elçisi Gülüm olanın başına külüm olar.
 • Elçiyə zaval yoxdur.
 • Elə arxalanan igidin, arxası yerə dəyməz.
 • Elə bil dalınca atlı salıblar.
 • Elə bil daşdan talaşa qopub.
 • Elə bil dədəsini mən öldürmüşəm.
 • Elə bil dənizdə üzən gəmidir.
 • Elə bil kilsəyə bir daş atdım.
 • Elə bil qurbağa gölünə daş atdılar.
 • Elə bil malakan xəncər bağışlayıb.
 • Elə bil odun üstünə su töküblər.
 • Elə bil ölü qəbirdən xortdayıb.
 • Elə bil tükün oda tutdular.
 • Elə bil üstümdən dağ götürüldü.
 • Elə bil yumurta üstə oturub.
 • Elə bilir yuxa arasında halvadır.
 • Elə bilirsən qara gözünə aşiq olub?
 • Elə çalmağın belə də oynamağı olar.
 • Elə don geymək gərək ki, yamağı evdə tapıla.
 • Elə elə ki, bir də bazara şorsatan gəlsin.
 • Elə elə ki, nə şiş yansın, nə də kabab.
 • Elə elə ki, şorçu bir də bazara gəlsin.
 • Elə eləmə ki, körpü qala çayın o tayında.
 • Elə gül ki, biz də gülək.
 • Elə iş tut ki, içindən qəmbərqulu çıxmasın.
 • Elə keçəl deyil ki, qartmağı yerə düşə.
 • Elə kor deyən özü badam gözlüdür?!
 • Elə köç, köçünə dana-buzov qarışmasın.
 • Elə qazana belə çuğundur gərək.
 • Elə qazanın belə də aşı olar.
 • Elə qırmızıdır ki, toxum xoruzuna oxşayır.
 • Elə musurman oldun ki, atovun xaçını da unutdun?
 • Elə söz deyir ki, bişmiş toyuğun gülməyi gəlir.
 • Elə yeməyin belə də qusmağı var.
 • Elə zılxın belə də qazanı olar.
 • Eli dağlamaq olmaz, Ağzın bağlamaq olmaz.
 • Elimə qalsın, günümə qalmasın.
 • Elin ağzına baxan ac qalar.
 • El dedikcə saxlamaq olmaz.
 • Elin eybini saxlamayan, sənin də eybini saxlamaz.
 • Elin gözü sərraf olar.
 • Elin gücü bir olsa, düşməni dara çəkər.
 • Elin oğlu yumurtaya qulp taxar.
 • Elin səsi - haqq səsidi.
 • Elin sözü əvvəl-axır düz olar.
 • Elini hürküt, axsağından yapış.
 • Ellər bizə, biz ellərə.
 • Ellər köçər, dağlar qalar.
 • Ellərə gülən canım - indi olub el gülüncü.
 • Elm ağılın çırağıdır.
 • Elm zəhmət ilə ələ gəlir.
 • Elm insana böyük mirasdır.
 • Elm mərtəbəsi uca olar.
 • Elm para ilə yox, çalışmaq ilə ələ gələr.
 • Elm sahibinə böyük zinətdir.
 • Elmin gücü, yıxar bürcü.
 • Elmli qazıya şahid lazım deyil.
 • Elsiz dağ viranədir.
 • Enişdən yenə də yoxuş yaxşıdır.
 • Erkək atın yəhəri yırtıq olar.
 • Erkək eşşək, yanı qoduqlu?!
 • Erkək quşun yuvası olmaz.
 • Ermənidən bəy olmaz.
 • Erməninin qocalanı köpəyə, müsəlmanın qocalanı ipəyə dönər.
 • Ertəyə qalan bəladan qorxma.
 • Eşidibdi papağı qırxırlar, bilmir harasın qırxırlar.
 • Eşqin tərsi, avandı olmaz.
 • Eşşək aldım, qatır çıxdı.
 • Eşşək anqıranda itin başı ağrıyar.
 • Eşşək batdağa bir dəfə batar.
 • Eşşək eşşəyə uzunqulaq deyər.
 • Eşşək eşşəyi borc qaşıyar.
 • Eşşək hələ o eşşəkdi, palanı dəyişsə də.
 • Eşşək qazanar, at yeyər.
 • Eşşək qocalmaqla tövləbaşı olmaz.
 • Eşşək nə bilir ki, zəfəran nədir?
 • Eşşək olasan, çulun məxmər?
 • Eşşək olasan, tükün bu narınlığında!
 • Eşşək tozda ağnayanda həvəsi gələr.
 • Eşşək üstə qəmə bağlayana gülərlər.
 • Eşşəkdən adınalıq umur.
 • Eşşəkdən soruşurlar: "Niyə bərk qaçırsan?", deyib "Bizləyəndən soruş".
 • Eşşəklə getdilər, qatırla döndülər.
 • Eşşəyə dedilər: mərifətini göstər, yatdı, ağanadı.
 • Eşşəyə güçü çatmaz, palanı çırpar.
 • Eşşəyə qantarğa keçirməklə at olmaz.
 • Eşşəyə qızıl çatmaqla qiyməti artmaz.
 • Eşşəyə minmək bir ayıb, qayıdıb düşmək iki ayıb.
 • Eşşəyi minərlər, ata çatınca.
 • Eşşəyi yüklədikcə tünd gedər.
 • Eşşəyim bozdur, dəyirmana getməyir.
 • Eşşəyim, ölmə, yaz gələr yonca bitər.
 • Eşşəyin anqırtısı özünə xoş gələr.
 • Eşşəyin arpası artıq düşəndə yiyəsinə şıllaq atar.
 • Eşşəyin canı yananda atdan yeyin qaçar.
 • Eşşəyin yükü yüngül olanda oynamağı gələr.
 • Ev alma, qonşu al.
 • Ev ayranı acı olar.
 • Ev bağda, bağ dağda.
 • Ev bizə qaldı desənə, halva bişibdir yesənə.
 • Ev bizim, sirr bizim.
 • Ev böyüksüz olmasın.
 • Ev buzovundan öküz olmaz.
 • Ey öz-özünü bəyənən, qoy səni el bəyənsin.
 • Ev sözsüz olmaz, meşə çaqqalsız.
 • Ev süpürərəm, yer salaram, kimin qızından geri qalaram?
 • Evdə bişməyib, qonşudan gəlməyib.
 • Evdəki hesab bayıra çıxmaz.
 • Evdən qabaq qonşu axtar.
 • Evi abad edən arvaddır.
 • Evi yoxdur, qonşu axtarır.
 • Evin yaraşığı gəlindir.
 • Evli evində yatar, qərib harda axşamlar?
 • Evsizə qız verməzlər.
 • Evlənmək bir qurtum su deyil ki, içəsən.

Şərhlər


EmoticonEmoticon

Blogger tarafından desteklenmektedir.

Namaz qilmaq qaydalari

Namaz qilmaq qaydalari namaz qilmaq qaydalari qadinlar namaz qilmaq qaydalari sozleri qadinlar namaz nasil kilinir  nama...

Яндекс.Метрика