Atalar sozleri

Baca juga:  Atalar sozleri

  Atalar aid atalar sozleri

  atalar haqqinda
  • Zahirdən batinə yol var.
  • Zahiri gözəl - batini çirkin.
  • Zahiri gözəllik müvəqqətidir.
  • Zalıma Allah bəla verər.
  • Zalıma rəhm etmək, məzluma zülm etməkdir.
  • Zalımın çörəyi dizi üstə olar.
  • Zalımın qılıncından kasıbın ahı pisdir.
  • Zalımın ömrü az olar.
  • Zalımın zülmü yadında qalmaz.
  • Zaman axıb gedir, amma hər işini qurtarıb getmir.
  • Zaman bir nəhrdir axar, durmaz.
  • Zaman ilə hesablaşmaq gərək.
  • Zaman gedərkən uymaq gərək
  • Zaman keçər, söz qalar.
  • Zaman pul deyil, onu qaytarmaq olmaz.
  • Zaman səbrlidir.
  • Zaman sənə saz olmasa, sən zamana saz ol.
  • Zaman zamana uymaz.
  • Zamana ilə düzəlişən həmişə rahatdır.
  • Zamanaya bax, arıya qaval çaldırır.
  • Zatı qırıqdır.
  • Zatına da, südünə də bələdəm.
  • Zəhər gələndə acı qaçar.
  • Zəhər zəhəri öldürər.
  • Zəhmət batmaz.
  • Zəhmət çəkən bal yeyər.
  • Zəhmət çəkməyən bal yeməz.
  • Zəhmət çəkməyən rahatlığın qədrini bilməz.
  • Zəhmət olan yerdə qeybət olmaz.
  • Zəhmət - torpaqda, nemət - süfrədə.
  • Zəhmət yemək istəmir, amma özü yedirdir.
  • Zəhmətdən qaçan əl açar.
  • Zəhməti bülbül çəkər, gülü qucar yenə xar.
  • Zəhməti meşşatə çəkər, ləzzəti damad aparar.
  • Zəhməti sevən işdən doymaz.
  • Zəhmətin barı, torpağın varıdır.
  • Zəhmətin ətri tərdir.
  • Zəhmətlə yeyilən acı soğan, minnətlə yeyilən baldan şirindir.
  • Zəhmətsiz bal yeməzlər.
  • Zəhmətsiz iş olmaz.
  • Zəhmətsiz rəhmət olmaz.
  • Zəlzələni görən yanğına razı olar.
  • Zəmanə adamı deyil.
  • Zəmanə adamı öyrədir.
  • Zəmanə dəyişdikcə, adamlar da dəyişir.
  • Zəmanə ilə hesablaşmaq gərəkdir.
  • Zəmanəyə uymaq gərək.
  • Zəncir aslan üçündür.
  • Zər deyəni zor deməz.
  • Zər ilə olan zor ilə olmaz.
  • Zər qədrini zərgər bilər.
  • Zər olan yerdə zərgər də olar.
  • Zərbə həmişə ağrıyan yerə dəyər.
  • Zərər çəkəndə dönmək
  • Zərər çəkəndə dönmək yarıdan da olsa qazancdır
  • Zərər zəhərdən acı olar.
  • Zərərdən qorxan dükan açmaz.
  • Zərərdən qorxan xeyir görməz.
  • Zərərin bir başı var.
  • Zərgər dükanının tozu da qızıl olar.
  • Zəri də var, zoru da.
  • Zərlə gözəllik almaq olmaz.
  • Zərrə qədər iman, dünya qədər günah.
  • Zərrəcə eşqi olanın dəryaca tabı gərək.
  • Zərurət insana hər şeyi öyrədər.
  • Zimistan çəkməyən bülbül baharın qədrini bilməz.
  • Zindan olub altda qalmaqdansa, çəkic ol, üstdə ol.
  • Zindana səbr eləyən axırı taxta çıxar.
  • Zirək quş dimdiyindən tələyə düşər.
  • Zirəklik comərdlik gətirər.
  • Ziyan ağudan acıdır.
  • Ziyanın yarısından qayıtmaq da qazancdır.
  • Ziyankardan qəza əskik olmaz.
  • Zoğal dərənimiz də var, səbət hörənimiz də.
  • Zor ilə gözəllik olmaz.
  • Zor qapıdan gələndə haqq bacadan qaçar.
  • Zora dağlar dayanmaz.
  • Zorla gedən köpək qoyuna fayda verməz.
  • Zurnaçı zorun üzünə verər.
  • Zülm ilə abad olan bir gün gəlir bərbad olur.
  • Zülmət daşıdır, götürən də peşmandır, qoyan da.
  • Zülmlə yaşamaq cahil yeməyin yeməkdən yaxşıdır
  • Zülmün axırı olmaz

  Yorum Gönderme

  Яндекс.Метрика