1/06/2020

Atalar sozleriAtalar sozleri

Atalar aid atalar sozleri

atalar sozleri haqqinda

 • Çağrılan yerə ərinmə, çağrılmayan yerdə görünmə.
 • Çağrılmamış qonaq süpürülməmiş yerdə oturar.
 • Çağırılmamış qonağı köpəklər qarşılar.
 • Çağırram – eldən ayıb, çağırmanam – it itdi.
 • Çax-çax edən nalçadır, iş bitirən axçadır.
 • Çaqqal güləndə toyuq qaqqıldar.
 • Çaqqal var gödən çıxarır, yenə ayaqları yalındır.
 • Çaqqal yuvasında toyuq qaqqıldayar.
 • Çaqqaldan çox çarıq aparan olmaz, qurdun adı bədnamdır.
 • Çaqqalın yuxusuna toyuq gələr.
 • Çala-çala çalağan olar.
 • Çalağan göydə dolanır, cücənin ürəyi bulanır.
 • Çalış ki, dostun olsun, düşman ocaq başında.
 • Çalışqan əl nəyə dəysə qızıl olar.
 • Çamura daş atma, üzünə sıçrar.
 • Çanaxda balın olsun, Yəməndən arı gələr.
 • Çapqınçı ol, insafı əldən vermə.
 • Çarəsiz dərdə Loğman da acizdir.
 • Çarığını əsirgəməyən patavasın da qoyar üstünə.
 • Çarvadara yol göstərməzlər.
 • Çay bir olar, çeşmə min.
 • Çay görməmiş çırmanır.
 • Çaya çatmamış çarığını çıxarma.
 • Çayın daşı, çölün quşu.
 • Çəkmə namərd minnətin, get qürbətdə dolan gəz.
 • Çəkişməsən bərkiməzsən.
 • Çətinliyə düşməyən rahatlığın qədrini bilməz.
 • Çıxan can geri dönməz.
 • Çıxmayan cana umud çoxdur.
 • Çirkin üzün gizlədər, göyçək budaqlar gəzər.
 • Çirkinim, gözlə, gedim gözəl axtarım,
 • Tapmadım gözəlimsən ki, gözəlim.
 • Çiy süd əmənə etibar yoxdur.
 • Çoban çox olanda qoyunu qurd yeyər.
 • Çoban köpəyi kimi nə yeyər, nə yedirdər.
 • Çobana vermə qızı, ya qoyun güddürər, ya quzu.
 • Çobanı özündən olanın qoyunu dişi doğar.
 • Çobanın könlü olsa, təkədən pendir tutar.
 • Çobanın yağı çox olanda çarığına sürtər.
 • Çobansız sürü yolu azar.
 • Çox aş ya qarın ağrıdar, ya baş.
 • Çox aşna tutan aşnasız qalar.
 • Çox bilən çox çəkər.
 • Çox bilib az danışmaq igidin ləngəridir.
 • Çox danışan çox yanılar.
 • Çox görən çox istər, az görənin yadına da düşməz.
 • Çox gülən çox da ağlar.
 • Çox hürən it tutmaz.
 • Çox istəyən azdan da olar.
 • Çörəyi ver çörəkçiyə, bir çörək də üstəlik.

Şərhlər


EmoticonEmoticon

Blogger tarafından desteklenmektedir.

Namaz qilmaq qaydalari

Namaz qilmaq qaydalari namaz qilmaq qaydalari qadinlar namaz qilmaq qaydalari sozleri qadinlar namaz nasil kilinir  nama...

Яндекс.Метрика