Atalar sozleri

Baca juga:  Atalar sozleri

  Atalar aid atalar sozleri

  pisliye aid atalar sozuv
  • İçdim üzüm suyunu, tökdüm üzüm suyunu.
  • İçim özümü yandırır, çölüm özgəsini.
  • İgid arxasında igid gizlənər.
  • İgid ağzını açmaz, əlini açar.
  • İgid basdığın kəsməz.
  • İgid döyüşdə məlum olar.
  • İgid qovqasız olmaz.
  • İgid igidə xor baxmaz.
  • İgid ilqarından dönməz, dəvə ovsarından.
  • İgid ləqəbilə tanınar.
  • İgid min yaşar, fürsət bir düşər.
  • İgid oğul cavan eylər atanı.
  • İgid oğul dayısına çəkər.
  • İgid oğul düşmənə əyilməz.
  • İgid odur atdan düşə atlana, İgid odur hər yaraya qatlana.
  • İgid ölər, adı qalar.
  • İgid ölər adı qalar, müxənnətin nəyi qalar?!
  • İgid ya tər altda, ya yer altdaş
  • İgid yarasına igid qatlanar.
  • İgid yarasız ölməz.
  • İgidim igid olsun, kol dibi evim olsun.
  • İgidin adı çıxınca canı çıxar.
  • İgidin başı qalda gərək.
  • İgidin əli işdə gərək.
  • İgidin igiddən nəyi artıqdır? - Ehtiyatı.
  • İgidin süfrəsi açıq olar.
  • İgidin ürəyi haça olar.
  • İgidin yaraşığı sınağdır.
  • İgidlik biləklə deyil, ürəklədir.
  • İgidlik döyüşdə məlum olar.
  • İgidlik ondur: biri zordur, doqquzu fənd.
  • İki arvadlı ev zibilli olar.
  • İki arvadlı gecə şamsız qalar.
  • İki arvadlı kişinin ağzının dadı olmaz.
  • İki bülbül bir budaqda oxumaz.
  • İki daşı çaxaram, tamaşaya baxaram.
  • İki dəvə əlləşəndə otluq xarab olar.
  • İki düşün, bir danış.
  • İki eşşək bir axurdan arpa yeməz.
  • İki evin urvasından bir fətir olar.
  • İki güləşənin biri basılar.
  • İki it bir aslana dov gələr.
  • İki itin arasına para sümük atmazlar.
  • İki kəsək bir daşa əvəz olmaz.
  • İki kişi danışanda, üçüncüsü sən olma.
  • İki qardaş savaşıb, axmaq buna inanıb.
  • İki qapıda gəzən köpək ac qalar.
  • İki qibləyə namaz olmaz.
  • İki qılınc bir qına sığmaz.
  • İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz.
  • İki verməzsən, bir ala bilməzsən.
  • İki yana baxan çaş qalar.
  • İki yumruq bir başa yükdür.
  • İl baharından bilinər.
  • İl xırmansız olmaz.
  • İl ötər, ay dolanar, şənbə düşər novruza.
  • İl var bir günə dəyər, gün var bir ilə.
  • İlan balasını da çalar.
  • İlan çıxdığı bacanı yaxşı tanıyar.
  • İlan öz qonşusunu çalmaz.
  • İlana ağu verən kərtənkələdi.
  • İlanı tapdamasan sancmaz.
  • İlana balası qənim olar.
  • İlanı özgə əli ilə tutur.
  • İlanı Seyid Əhməd əliylə tutur.
  • İlanı sən tut, mən gözünə darı salım.
  • İlanı yaralı buraxmazlar.
  • İlanı yuvasında öldür.
  • İlanın ağına da lənət, qarasına da.
  • İlanın başı ağrıyanda yolun ortasında yatar.
  • İlin axır çərşənbəsi kimiyə düşər, kimiyə yox.
  • İmam əzizdir, qara pul imamdan da əzizdir.
  • İmam şaftalı ağacı deyil ki, hər yerdə bitə.
  • İmam tək-tək tapılar, tin başı şümürdür.
  • İmandan qonşu payı olmaz.
  • İmtahan yerdədi, göydə deyil.
  • İncələn yerdən üzülər.
  • İnək buzovun ayağını basmaz.
  • İnək göz eləməsə, kələ sıçramaz.
  • İnək sağa bilməyənə həyət əyridir.
  • İnək südünə görə mələr.
  • İnsaf dinin yarısıdır.
  • İnsanı insani cəhətdən insan edən onun insanlığıdır(A.Adıgözəlov)
  • İsinmədik istisinə, kor olduq tüstüsünə.
  • İslanmışın yağışdan nə qorxusu?!
  • İsmarıcnan Həcc qəbul olunmaz.
  • İstədi qaş düzəldə, vurdu gözün çıxardı.
  • İstədiyim yar idi, yetirdi pərvərdigar.
  • İstədiyin söyləyən, istəmədiyin eşidər.
  • İstək gözdə olar.
  • İstəmək bir ayıb, verməmək iki ayıb.
  • İstərəm dosta varam, əlim boş, üzüm qara.
  • İstəyənin bir üzü qara, verməyənin iki üzü.
  • İstəyirsən bal-çörək, al əlinə bel-kürək.
  • İsti aşa soyuq su qatmazlar.
  • İsti çörək təndirdən, minnəti yox pendirdən.
  • İsti sevən tüstüsünə dözər.
  • İsti-soyuq bilmir.
  • İş əldən, söz dildən, oğul beldən gəlməsə nə faydası?!
  • İş gedər sahibin tapar.
  • İş insanı safa çıxardar.
  • İş insanın cövhəridir.
  • İş ustasından qorxar.
  • İşdən artmaz, dişdən artar.
  • İşi başlayan yarıda qoymaz.
  • İşlək at arpasını artırar.
  • İşlək dəmir pas tutmaz.
  • İşləmək dərdindən yeməyə həsrət canım.
  • İşlənməyən dəmiri pas tutar.
  • İşləməyən dişdəməz
  • İşləyən inci taxar, işləməyən yandan baxar.
  • İt acından oğurluq elər.
  • İt ağırlığını qurda bildirməz.

  Yorum Gönderme

  Яндекс.Метрика