Atalar sozleri

Baca juga:  Atalar sozleri

  Atalar aid atalar sozleri

  atalar sozleri
  • Haca gedən gəldi, saca gedən gəlmədi.
  • Hacdən gələn mən, Məkkədən xəbər verən sən?
  • Hacət dedik, höcət demədik.
  • Hacı hacını Məkkədə görər.
  • Hacı Məkkəyə, dərviş təkyəyə.
  • Hacı saydığımızın xaçı qoltuğundan çıxdı.
  • Hacı yatmaz, yatarsa qalxmaz.
  • Hacılar Məkkəyə getdi - qapıları açıq qoyun, gəldilər - qapıları bağlayın.
  • Haqdan keçmək olmaz.
  • Haqq batil olmaz.
  • Haqq daşı ağır olar.
  • Haqq doğrunun yarıdır.
  • Haqq əli bekar qalmaz; gec kəsər, karlı kəsər.
  • Haqq haqqı kəssə, Allah hər ikisini kəsər.
  • Haqq gəlsin, nahaqq gəlməsin.
  • Haqq iş gündən aydın olar.
  • Haqq işin nahaqqından qorxuram.
  • Haqq nazilər, üzülməz.
  • Haqq söz açı olar.
  • Haqq söz axar suları saxlar.
  • Haqq söz danışanın papağı yırtıq olar.
  • Haqq sözdən gül iyi gələr.
  • Haqq sözlə axan sular durular.
  • Haqq yeyənin adın qoyarlar Haqverdi.
  • Haqq yıxılan mərd olar.
  • Haqqın əli olsun, batilin yaxası.
  • Haqqın verdiyinə şükür eləmək nemət artırır.
  • Haqlı var haqsız çıxar,haqsız var haqlı çıxar.
  • Halal incələr, ancaq üzülməz.
  • Halal mal heç yerə getməz.
  • Halalzadə barışdırdı, haramzadə qarışdırdı.
  • Halın bilmədiyin atın dalına keçmə.
  • Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz.
  • Halvaçı qızı - daha şirin.
  • Hamam suyunnan xətir-könül görür.
  • Hamı bilir dağda kəklik gözəldir.
  • Hamı deyir, mədrəbazın gözü çıxsın - bilmirəm mədrəbaz kimdi.
  • Hamını yarın dərdi öldürür, bunu da qarın dərdi.
  • Hamının ağlı bir olsa, keçiyə çoban tapılmaz.
  • Hamıya adət oldu, bizə bidət?!
  • Hamıya it hürər, mənə də çaqqal.
  • Hancarı eləyim ki, gözüm oğru gözünə oxşamasın?
  • Haralısan - Hələ evlənməmişəm.
  • Haram harama gedər.
  • Haram gəldi halalı da apardı.
  • Haram gələn harama gedər.
  • Haram mal bərəkət tutmaz.
  • Haram şirin (dadlı) olur.
  • Harama ağzını bulaşdırdın, kəşkülünü doldur götür.
  • Haramın binası olmaz.
  • Harda aşdır, orda başdır.
  • Harda gördün hamı kor, sən də ol kor.
  • Hardan incəlsə, ordan üzülər.
  • Havar sənin evində, davar sənin evində. Daş vurusan toz qopur, nə var sənin evində?
  • Hayqırmaq gücə baxar.
  • Hayla gələn huyla gedər.
  • Heç kəs arxasız olmasın.
  • Heç kəs heç kəsin kitabını oxumur.
  • Heç kəs qurdla qiyamətə qalmaz.
  • Heç kəs öz ayranına turş deməz.
  • Heç kəs öz eybini bilməz.
  • Heç kəs yalqız qalmasın.
  • Heç kəsə bel bağlama.
  • Hesab var dinar-dinar, bəxşiş var xalvar-xalvar.
  • Hesab bilməyənlə durub-oturma.
  • Hesab bilmirsən, yoxsa yanın çubuq görməyib?
  • Hesabı doğru olanın alnı açıq olar.
  • Hesabı təmiz olanın üzü ağ olar.
  • Hesabın böyüyü-kiçiyi olmaz.
  • Hesabsız gələn zərərlə gedər.
  • Heyvan saxlasan pişik saxla, özü tutar, özü yeyər.
  • Heyvanı budundan dağlarlar, insanı ürəyindən.
  • Həccə gedən gəldi, saca gedən gəlmədi?
  • Həcdən gələn mən, xəbər verən sən?.
  • Hələ boynu qoltuq görməyib.
  • Hələ quyruğu qapı arasında qalmayıb.
  • Həlləm-qəlləm adamdır.
  • Hər adamın əkdiyi bitməz.
  • Hər acının bir şirini var.
  • Hər axan su içməli olmaz.
  • Hər axan suya Araz deməzlər.
  • Hər ağac kötüyündən çürüyər.
  • Hər ağac meyvəsi ilə tanınar.
  • Hər ağaca söykənmək olmaz.
  • Hər ağacda bar olmaz.
  • Hər ağacın kölgəsi olmaz.
  • Hər ağıl bir deyil.
  • Hər ağız bir deyil.
  • Hər ağızda bir dua var.
  • Hər ağızdan bir söz çıxar.
  • Hər ağlar gözlüyə aşiq deməzlər.
  • Hər arvad öz evinin həm xanımı, həm də qulluqçusudur.
  • Hər aşiqin bir dövranı var.
  • Hər atalar sözünün bir yeri var.
  • Hər atasının gözü çıxarılana Koroğlu deməzlər.
  • Hər atılan daşın dalınca getməzlər.
  • Hər bağçanın öz bağbanı var.
  • Hər başın bir dərdi var.
  • Hər binanın bir ustadı var.
  • Hər bir adam işi ilə tanınar.
  • Hər cəfanın bir səfası var.
  • Hər çiçəyin bir ətri var.
  • Hər qaba bir qapaq qoyarlar.
  • Hər qaşığın qisməti bir olmaz.
  • Hər qatırçı Murad olmaz.
  • Hər qazanda qaynayar.
  • Hər qazılan yerdən su çıxmaz.
  • Hər qəbahəti özündə bil.
  • Hər qəbahəti üzə vurmuzlar.
  • Hər qohuma ərk olmaz.
  • Hər qoz girdədir, hər girdə - qoz deyil.
  • Hər quş öz dəstəsi ilə uçar.
  • Hər quş öz tayı ilə uçar.
  • Hər quş öz yuvasının ağasıdır.
  • Hər quş şahin olmaz.
  • Hər meyvənin öz dadı var.
  • Hər nöqsanı özündə gör.
  • Hər oxuyan Molla Pənah olmaz.
  • Hər şeyə dodaq büzmə.
  • Hər şeyi demək olmaz.
  • Hər şeyin axı yaxşıdır.
  • Hər şeyin çoxu zərərdir.
  • Hər şeyin əvvəli çətin olar.
  • Hər şeyin xiridarı gərəkdir.
  • Hər şeyin öz adı var.
  • Hər şeyin öz vaxtı var.
  • Hər şeyin öz yeri var.
  • Hər şeyin sonu vardır.
  • Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi.
  • Hər vaxt "dü-şeş" gəlməz.
  • Hər vaxt fürsət ələ düşməz.
  • Hərdən ipək, hərdən köpək.
  • Hərə bir tük versə, kosa da saqqallı olar.
  • Hərəkət harada, bərəkət orada.
  • Hərəkət səndən, bərəkət məndən.
  • Həyasızdan həyanı qoru.
  • Hikmətdən sual olmaz.
  • Hind dilənçisinə dönübdür.
  • Hirs gələndə acığını unut.
  • Hirs gəlir, göz qaralır, hirs gedir, üz qaralır.
  • Hirsli başda ağıl olmaz.
  • Hiylə ilə tikilən ev, bəhanə ilə yıxılar.
  • Hürən it qapmaz.

  Yorum Gönderme

  Яндекс.Метрика