1/07/2020

Atalar sozleriAtalar sozleri

Atalar aid atalar sozleri

atalar sözü azerbaycan
 • Qabağa keçirsən, deyirlər bicdir, dala qalırsan, deyirlər gicdir.
 • Qabağım qovurğa qovurur, dalım saman sovurur.
 • Qabağına baxmayanın ayağına daş dəyər.
 • Qabil şagird ustad olar ustada.
 • Qaçağı el saxlar.
 • Qaçan da Allahı çağırır, qovan da.
 • Qaçanı qovmazlar, yıxılanı vurmazlar.
 • Qaçırılan fürsət bir də düşməz ələ.
 • Qaçmaq da hünərdəndir.
 • Qaçmaq da hünərdir, qovmaq da.
 • Qadın bənnadır, kişi fəhlə.
 • Qafil başın ağrısını beyin bilər.
 • Qafil quşun ovçusu çox olar.
 • Qala içəridən alınar.
 • Qalan işə qar yağar.
 • Qamış bizim eldə bitər, sümsüyünü ləzgi çalar.
 • Qan eylə qanun ilə.
 • Qan yol verməz.
 • Qanı qan ilə yumayıblar.
 • Qanı su ilə yuyarlar.
 • Qaz vur, qazan doldur.
 • Qazan qarası gedər, üz (namus) qarası getməz.
 • Qazan qazana deyər: üzün qara olsun!
 • Qazan olmayan yerdə güvəc də qazandır.
 • Qazan üstüörtülü qaynar.
 • Qazana nə qoysan çömçəyə o gələr.
 • Qazanan qazaandığını yesə xan, bəy acından ölər.
 • Qazanc qudurdu, mayanı basdı.
 • Qazanclı yük yüngül olar.
 • Qazandığın darı olsun, çuvalın səbət?!
 • Qazanmayınca qazan qaynamaz.
 • Qeyrəti olan torpağı qızıla döndərər.
 • Qərib it hürəndə özünə hürər.
 • Qərib it yeddi məhəllədən qovular.
 • Qərib iti yad məhəllədən qovarlar.
 • Qərib quşun yuvası olmaz.
 • Qəribi baxışından tanıyarlar.
 • Qəribin boynu bükük olar.
 • Qəribin dostu olmaz.
 • Qəribin kimsəsi yox, Allahı vardır.
 • Qəriblikdə ölənin börkü nişanə gedər.
 • Qəzadan qaçmaq olmaz.
 • Qiymətli yük yüngül olar.
 • Qıfıl oğru üçün deyil.
 • Qışın qarı, yayın varı.
 • Qız ağacı, qoz ağacı hər keçən bir daş atar.
 • Qız alan göz ilə baxmasın, qulağı ilə eşitsin.
 • Qız anadan öyüd alar.
 • Qız da oğlan da övladdır, hər ikisi bir-birindən şirin.
 • Qız evi, naz evi.
 • Qız evində toydur, oğlan evinin xəbəri yox.
 • Qız evindən oğul bucağı yaxşıdır.
 • Qız ilə qızıl gizlin gərək.
 • Qız kəsilməmiş qarpıza bənzər.
 • Qız qızıl alma, qızı gözdən salma.
 • Qız qundaqda,cehizi sandıqda.
 • Qız yükü - duz yükü.
 • Qızılquş əldə gəzər, gözəl qız - dildə.
 • Qoca at da arpa yeyər.
 • Qoca ayrı, qocaman ayrı.
 • Qoca evin sütunudur.
 • Qoca qurd yuvasından əl çəkməz.
 • Qoca öküzü oldürmək olar, öyrətmək olmaz!
 • Qoca tülkü hiyləbaz olar.
 • Qoca tülkü tora düşməz.
 • Qocadan demək, Cavandan əmək.
 • Qocalıq gəldi getməzdir, cavanlıq getdi gəlməzdir.
 • Qocalıq soruşmaz - gələr.
 • Qocalıqda yorğalıq.
 • Qocanın biliyi, cavanın biləyi.
 • Qocaya gedən quyruq yeyər, cavana gedən yumruq yeyər.
 • Qocaya gülən özünə gülər.
 • Qocaya hörmət elə, sən də qocalacaqsan.
 • Qoç döyüşünə qoç dayanar.
 • Qoç igid qurddan çəkinməz.
 • Qoç igiddən qoç törər.
 • Qoçdan qoç törər.
 • Qoçun buynuzu qoça ağırlıq eləməz.
 • Qoduq böyüyər, çulu böyüməz.
 • Qoduq böyüyər eşşək olar.
 • Qoltuğuna qarpız yerləşmir.
 • Qonaq bərəkət gətirər.
 • Qonaq bir gün olar.
 • Qonşu paxıl olmasa, bağ çəpəri neylər?!
 • Qonşuda bişər, bizə də düşər.
 • Qonşuda qız sevənin ürəyində yağ olmaz.
 • Qonşunun quzusu qonşuya qoç gorünər.
 • Qonşunun şamından işıq düşməz.
 • Qonşuya ümid olan şamsız qalar.
 • Qorx payızdan - qabağınca qış gəlir, Qorxma qışdan - qabağınca yaz gəlir.
 • Qorx Tanrıdan qorxmayandan.
 • Qorxaq gündə yüz yol ölər, igid ömürdə bir yol.
 • Qorxaq qaçar hay gəlməmiş, cırmanar keçməyə çay gəlməmiş.
 • Qorxaq nə zərər eylər, nə mənfəət.
 • Qorxaq öz kölgəsindən də qorxar.
 • Qorxan bəzirgan olmaz.
 • Qorxan gözə çöp düşər.
 • Qorxan öküz cütə getməz.
 • Qorxu adama yalan söylədər.
 • Qorxu başa bəladır.
 • Qorxursansa pişikdən, niyə çıxırsan deşikdən.
 • Qorunan baş salamat olar.
 • Qoyma başın balışa, Ver özünü yarışa.
 • Qoyun olasan, ot yeməyəsən.
 • Qozbeli qəbir düzəldər.
 • Quda qudurar, qıznı aparar.
 • Qurdun adı, yesə də, qurddur, yeməsə də.
 • Qurdun səbəbinə quş da yeyər.
 • Qurumuş ağacın kölgəsi olmaz.
 • Quşdan qorxan darı əkməz.
 • Quyuya su tökməklə quyu dolmaz.
 • Quzusuna qıymayan kabab yeyə bilməz.
 • Qürbətdə ölənin papağı nişanə gedər.
 • Qüvvə hər şeyi, ağıl qüvvəni sındırar.

Şərhlər


EmoticonEmoticon

Blogger tarafından desteklenmektedir.

Namaz qilmaq qaydalari

Namaz qilmaq qaydalari namaz qilmaq qaydalari qadinlar namaz qilmaq qaydalari sozleri qadinlar namaz nasil kilinir  nama...

Яндекс.Метрика