1/07/2020

Atalar sozleriAtalar sozleri

Atalar aid atalar sozleri

atalar sözləri
 • Öküz altında buzov axtarır.
 • Öküz öldü, ortaq ayrıldı.
 • Öküz ölər gönü qalar, igid ölər ünü qalar.
 • Öküz ölməyincə inəyə qiymət olmaz.
 • Öküzü buynuzundan, adamı sözündən tutarlar.
 • Öküzü olana borc gön verərlər.
 • Öküzü ölənə yol göstərən çox olar.
 • Öküzün böyüyü pəyədə qalıbdır.
 • Öküzün qocalanı dana-buzova qoşular.
 • Öldü var, döndü yoxdur.
 • Ölən canını qurtarır, vay qalanın halına.
 • Ölən görməyəcək, qalan görəcək.
 • Ölən kim, öldürən kim?
 • Ölən onlardan olsun, bel-kürək bizdən.
 • Ölən öldü, diriyə dirilik gərək.
 • Ölər, Koroğlu getməz bu yurddan.
 • Ölmək istəyirsən, köç Mazandarana.
 • Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir.
 • Ölmək var, dönmək yoxdur.
 • Ölməz, itməz Xədicə, görər nəvə-nəticə.
 • Ölmüş aslandan diri köpək yaxşıdır.
 • Ölmüş dəvənin dərisi bir eşşəyə yükdür.
 • Ölmüş eşşək axtarır ki, nalını çəksin.
 • Ölüdən pay umur.
 • Ölüm qaş ilə göz arasındadır.
 • Ölümdən başqa hər şeyə çarə var.
 • Ölümə çarə yoxdur.
 • Ölülər elə bilir, dirilər halva yeyir.
 • Ölünün dalınca danışmazlar.
 • Ölünün vəsiyyəti özü ilə gedər.
 • Ölürsə yer bəyənsin, qalırsa el bəyənsin.
 • Ölüsü olan bir gün ağlar, dəlisi olan hər gün.
 • Örtülü bazar dostluğu pozar.
 • Övlad ata-ananın ürəyidir.
 • Övlad bir turş almaya bənzər, yeyənin dişi qamaşar, yeməyənin könlü istər.
 • Övlad can yanğısıdır.
 • Övlad insanın məbədidir.
 • Övlad kivar, badamdır, nəvə məğzbadamdır.
 • Övlad könül meyvəsidir.
 • Övlad pəncərədən düşən işıqdır.
 • Övlad sərmayədir.
 • Övlad tapılar, ata-ana tapılmaz.
 • Övlad ya ataya oxşar, ya anaya.
 • Övladda atadan nişanə olmalıdır.
 • Övladda nəvə, dövlətdə dəvə.
 • Öyüdü anlayana verərlər.
 • Öz adını özgələrə qoyma.
 • Öz ağam, öz qulum.
 • Öz ağlını özgə ağlına vermə.
 • Öz anasını sevən, özgə anasını söyməz.
 • Öz anasını sevməyən, özgə anasını sevməz.
 • Öz arşını ilə ölçür.
 • Öz atının noxtasından yapış.
 • Öz bəxtindən küs.
 • Öz çörəyini özgə süfrəsində yemə.
 • Öz daş - tərəzisi ilə çəkir.
 • Öz evimin nökəriyəm, özgə evinin-ağası.
 • Öz evində öz başını bağlaya bilmir, özgə evində gəlin başı bağlayır.
 • Öz əlim, öz başım.
 • Öz gözündə tiri görmür, özgə gözündə qıl axtarır.
 • Öz ipini özü eşir.
 • Öz qədrini bilməyənin qədrini özgəsi də bilməz.
 • Öz quru çörəyim özgənin plovundan yaxşıdır.
 • Öz- özünü bəyənən ağam vay!...
 • Öz səsi özünə xoş gəlir.
 • Öz yağı öz başına.
 • Özgə ağzına baxan ac qalar.
 • Özgə atına minən tez düşər.
 • Özgə bağından gül dərməzlər.
 • Özgə buzovunu güdənin çatısı əlində qalar.
 • Özgə evində qonaqdan borc istəməzlər.
 • Özgə əli ilə ilan tutur.
 • Özgə əlində kömbə böyük görünər.
 • Özgə gözü yaxşı görər.
 • Özgə kisəsindən pul bağışlamazlar.
 • Özgə qapısını bağlı istəyənin öz qapısı bağlı qalar.
 • Özgə malına göz tikən malsız-davarsız qalar.
 • Özgə uşağından oğul olmaz.
 • Özgənin qarğası özgəyə qırğı görünər.
 • Özgənin sözünü özgəyə deməyə nə var?
 • Özgəyə bel bağlama.
 • Özgəyə it hürər, bizə Mazandaran çaqqalı.
 • Özgəyə quyu qazan özü düşər.
 • Özgəyə kömək et, sənə də kömək edərlər.
 • Özgəsinə göz qoyan özünkünü itirər.
 • Özü balaca, sözü böyük.
 • Özü bişirib, özü yeyir.
 • Özü danışar, özü də qulaq asar.
 • Özü deyir, özü də gülür.
 • Özü eşşək, tükü məxmər.
 • Özü etdi özünə, külü tökdü gözünə.
 • Özü ədalətli olanın qazıya ehtiyacı olmaz.
 • Özü əkir, özü də biçir.
 • Özü getdi, sözü qaldı.
 • Özü kəsir, özü də tikir.
 • Özü qazanmayan mal qədri bilməz.
 • Özü qoca olsa da, könlü cavandır.
 • Özü ölçür, özü biçir.
 • Özü öz ağasıdır.
 • Özü özünə eyləyənə çarə yoxdur.
 • Özü özünə eyləyəni el yığılsa eyləyə bilməz.
 • Özü özünə qəbir qazır.
 • Özü üçün əriştə kəsə bilmir, özgəyə umac ovur.
 • Özü üçün yatır, özgələrə yuxu görür.
 • Özü üçün yeyir, özgəsinə minnət qoyur.
 • Özü yazır, özü oxuyur.
 • Özü yeməz, özgəyə də verməz.
 • Özü yəhər qaşında, gözü ocaq başında.
 • Özü yıxılan ağlamaz.
 • Özü yıxılan özü də qalxar.
 • Özüm qoturam, keçim ki qotur deyil.
 • Özüm qürbətdəyəm, gözüm vətəndə.
 • Özüm öz ağamam.
 • Özüm özümə elədim, külü gözümə elədim.
 • Özümə yer eylərəm, gör sənə nə eylərəm.
 • Özümüz evdə, sözümüz çöllərdə.
 • Özün bilən yaxşıdır.
 • Özün fil olsan da qarışqanı yaddan çıxartma.
 • Özündən güclü ilə vuruşma.
 • Özündən qolu güclüyə rast gəlməmisən.
 • Özündən yuxarı baxanda, özündən aşağı da bax.
 • Özünə baxma, sözünə bax.
 • Özünə düşmən öz dostunu itirəndir.
 • Özünə hörmət qoymayan, özgəyə də hörmət qoymaz.
 • Özünə qıymadığını, özgəyə də qıyma.
 • Özünə umac ova bilmir, özgəyə əriştə kəsir.
 • Özünü alim istəyən, cahildən uzaq olar.
 • Özünü başqasına nərdivan eləmə.
 • Özünü tanımayan Allahını da tanımaz.
 • Özünün yavan çörəyi özgənin plovundan yaxşıdır.
 • Özünü yorulmuş bisən, yoldaşını ölmüş bil.

Şərhlər


EmoticonEmoticon

Blogger tarafından desteklenmektedir.

Namaz qilmaq qaydalari

Namaz qilmaq qaydalari namaz qilmaq qaydalari qadinlar namaz qilmaq qaydalari sozleri qadinlar namaz nasil kilinir  nama...

Яндекс.Метрика