Atalar sozleri

Baca juga:  Atalar sozleri

  Atalar aid atalar sozleri

  menali atalar sozleri
  • Fağırın düşkünü, al geyinər qış günü.
  • Fal yox, yumurta da yox.
  • Fala inanma, falsız da qalma.
  • Falçı falçıya fənd vurmaz.
  • falın faldır, fərmanın allah.
  • Farsın qəzəli, türkün məsəli.
  • Fayda - zərər hesb başında məlum olar.
  • Fayda zərərin qardaşıdır.
  • Faydasız qohumdan faydalı yad yaxşıdır.
  • Fəqir əlinə baxırsa, sən cibinə bax.
  • Fəqirə axmaq deyərlər, kasıba gic.
  • Fəqirin cibi boş, qəlbi doludur.
  • Fələk bağlar, fələk açar.
  • Fələk güclü, mən gücsüz.
  • Fələk yıxmayanı kələk yıxar.
  • Fələyə bel bağlamaq olmaz.
  • Fələyin bir çuval qızılı var, hər gün birinin çiynindədir.
  • Fələyin çərxi dönər.
  • Fələyin gözü kordur.
  • Fələyin qaydasıdır, dağı çəkər dağ üstdən.
  • fələyin zoruna heç nə kar etməz.
  • Fənd fəndi kəsər, Allah hər ikisin.
  • Fərhad ölüb, külüngünün səsi gəlmir.
  • Fərsiz qoyunu qurd yeyər.
  • Fərsiz oğul atasının gözünü çıxartdı ki, adına Koroğlu desinlər, amma kor kişinin oğlu dedilər.
  • Fikirdən iti gedən şey yoxdur.
  • Filin bir fikri var, filbanın min.
  • Filin gücü xortumundadır, dəvənin gücü - dizində.
  • Fitə uyanın evi yıxılar.
  • Fit-fitnən gələn köpəyin qoyuna faydası olmaz.
  • Füqaranın gözü tox olar.
  • Fürsət əldə ikən yaxşılıq eylə.
  • Fürsət hər zaman ələ düşməz.
  • Fürsət qanadlı quşdur, əldən qaçırtmaq olmaz.

  Yorum Gönderme

  Яндекс.Метрика