Kayıtlar

Ocak, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Süpürgə nədir

Resim
Qədim inanclar. Süpürgənin mistik xüsusiyyətləri Lap qədim zamanlardan süpürgənin mistik xüsusiyyətləri olduğuna inanardılar. Bu inanclar hardan, hansı səbəblərdən və nəyə əsasən yaranıb, onu deyə bilmərik. Amma həmin inancların bəziləri ilə sizi də tanış etmək qərarına gəldik. • Bəzi inanclara görə, süpürgəni üzü yuxarı qoymaq (süpürgənin dəstəyi aşağıda) ailənin rifahını qoruyub saxlayır və evi şeytanlardan mühafizə edir; • Süpürgəni qapının kandarına qoymaq olmaz, çünki evdən pul azalar; •Qurüb çağından sonra evi süpürmək olmaz, çünki evdəkilər xəstələnə bilər; • Süpürgənin üzərindən keçmək olmaz; • Süpürgə ilə heç kimi vurmaq olmaz, bu xəstəlik yarada bilər; • Təzə süpürgə ilə ağacın meyvələrini döyəcləyərdilər, bu məhsuldarlığı artırarmış; • Subay qızlar nişanlı tapmaq üçün süpürgənin üzərindən 9 dəfə tullanardılar; • Evi bir gündə iki süpürgə ilə süpürməzdilər, bu var-dövləti azaldarmış; •Kimsə yad adamın evi süpürməyi şans qapılarını bağlamış hesab edil

Atalar sozleri

Resim
Atalar sozleri Atalar aid atalar sozleri Sabaha kim ölə, kim qala. Sabahın da sabahı var. Sabahın naharı bədənin mismarıdır. Sabun qara paltarı ağartmaz. Sabun ilə üz yuyan bir gün göyçək olar. Sacı soyuq olanın kündəsi küt gedər. Saçı ölünün üstə kəsərlər. Sadağa qada qaytarar. Sadağa verən əllər dərd görməz. Saf armud sapdan düşməz. Sahibindən qabaq bostana girmə. Sahibsiz qoyunu qurd yeyər. Saxla gönü, gələr günü. Saxla samanı, gələr zamanı. Saxsıya verə-verə çıxdı misin bahası. Sakitlikdə olan iş qışqırıqla başa gəlməz. Saqqal feyz olsaydı, keçi şeyxlik elərdi. Saqqalım yoxdu, sözüm ötmür. Sağ əl verəni sol əl gərək bilməsin. sağ əlin sol ələ ehtiyacı var. Sağ əlin sol ələ xeyri yoxdu. Sağ gözü sol gözə möhtac olmasın. Sağ gözü tut, sol gözdən ona işıq yoxdu. Sağ gözün sol gözə etibarı yoxdur. Sağalsa həkiməm, sağalmasa mən kiməm?. Sağlam ruh sağlam bədəndə olar. Sağlamlığın qədrini xəstələr bilər. Sağlıq ən böyük varlıqdır. Sağlığında kor Fa

Yuxuda yarasa gormek nedir

Resim
YUXU YOZMALARI Yuxuda Yuxuda YABA Böyük bir zəhmət və sıxıntı içinə düşəcəyinizə yozulur. Yuxuda YABANCI (yad) Röyada bir yabancı ilə tanış olmaq-yeni bir iş imkanı ələ düşəcəkdir. Yuxuda YAQUAR Uğur, müjdə işarəsi sayılır. Yuxuda YAQUT Yuxuda yaqut görmək-firəvanlıq, şadlıq işarəsidir. Yaqut qaşlı uzuk taxmaq-gözəlliyə, şan-şöhrətə yozulur. Yaqut daşı tapmaq-əlinizə mal keçəcək. Kasıblar üçün bu röya-qüvvətli olmağa, xəstələr üçün cəhənnəmdən qurtuluşa işarədir. Əlində yaquta bənzər bir daş olduğunu görən kimsə soyca şərəfli olmadığı halda, əsil-nəcabət iddiasında olar. Yuxuda YAĞ Böyük bir xoşbəxtliyə doğru addımlamaqda olduğunuzu göstərir. Yuxuda YAĞIŞ Zərər vermədiyi təqdirdə yuxuda yağış-xeyrə və bolluğa yozulur. Bəzən də yağış-qorxulu bir şeyin olacağını, vəd edilən sözün yerinə yetirilməməsini, müsafir olanın səfərinədn geri qalmasını bildirir. Yuxusunda yağışın yalnız öz evinə yaödığını görən adam xeyrə, xeyirxahlığa çatacaq. Yağışın şəhərin hər